DİNLE

SBE Güz 2019 tez savunmaları19-11-2019

Bilge Kaan       TopçuMA Turkish Studies19.11.201913:00   SSBF• Dr. Öğr. Üyesi Nedim Nomer (Danışman)
• Prof. Dr. Cengiz Çağla (Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
• Prof. Dr. Ömer Çaha (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

 

 

Furkan      

Doğan

MA 

Economics

4.12.2019

16:00

   SSBF

• Doç. Dr. Mehmet Barlo (Danışman)

• Doç. Dr. Mustafa Oğuz Afacan

• Dr. Öğr. Üyesi Sinan Ertemel (İstanbul Teknik Üniversitesi, Ekonomi)

 

Muhammet TalhaKatırcıMA History5.12.201910:00   Karaköy• Doç. Dr. Ayşe Ozil (Danışman)
• Doç. Dr. Selçuk Akşin Somel
• Prof. Dr. Dimitris Stamatopoulos (University of Macedonia, Balkan Slav ve Doğu Çalışmaları)

 

Hatice      HaskulMA Cultural Studies9.12.201911:30   SSBF• Prof. Dr. Sibel Irzık (Danışman)
• Doç. Dr. Hülya Adak
• Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Uslu (İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)