DİNLE

SSBF - Psikoloji Webinarı, Ezgi Aytürk Ergin21-04-2021

Madde Tepki Kuramı Modellemesinde Model Karşılaştırması

Ezgi Aytürk Ergin, Fordham University

 

Özet: Madde yanıt teorisi (IRT), testler ve anketler gibi psikometrik araçlara verilen yanıtları modellemeye yönelik bir dizi gizli değişken tekniğidir. Her IRT modelinin, madde özelliklerinin (örneğin, zorluk, ayrımcılık) ve madde tepkisini belirlemek için gizli ilgi değişkeninin nasıl etkileşime girdiğine ilişkin bir dizi varsayımı vardır. Sonuç olarak, IRT modelleri model karmaşıklığı açısından farklılık gösterir ve katılımcıların gizli özelliğe göre puanlaması seçilen belirli IRT modeline bağlıdır. Konuşmamda iki çalışma sunacağım: İlk olarak, (a) kanser hastalarında depresyonun daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi için mevcut bir depresyon ölçeğini değiştirdiğimiz ve (b) yanıtları en iyi temsil eden bir IRT modelini seçtiğimiz bir çalışma sunacağım. Bu çalışmayı sunarken, IRT model karşılaştırmasında uyum iyiliği indekslerinin kullanılması uygulamasına odaklanacağım. İkinci olarak, mevcut IRT uyum iyiliği indekslerinin IRT modellerinin karmaşıklığındaki farklılıkları doğru bir şekilde açıklamadığını ve verilere bakılmaksızın sistematik olarak daha karmaşık modelleri tercih ettiğini gösteren son çalışmamı sunacağım. Bu araştırma dizisindeki bulguların sonuçlarını ve gelecekteki yönleri tartışacağım.

 

7 MAYIS 2021, Cuma

Zoom toplantısına katılmak için tıklayın:

Meeting ID: 997 3229 3808

Passcode: 733299