Öğretim Üyeleri

Fikret Adanır Emeritus Öğretim Üyesi
adanirsabanciunivedu
(216) 483 9274

Kişisel Web

Eğitim

1973-1977: Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main, Felsefe
Fakültesi, Tarih Bölümü, Doktora projesi (Dr. phil. 1977)1971-1973: Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main, Slav Dilleri
öğrenimi1965-1971: Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main, Felsefe
Fakültesi, İngliz Filolojisi, Tarih ve Felsefe anabilim dallarında öğrenim
(M.A. 1971)1964: Turkish Language Instructor for "The Experiment in
International Living", Putney, Vermont, USA1962-1964: İstanbul
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Filolojisi Bölümü

Yayınlar

Makaleler
Kitap Bölümleri
Konferans Bildirileri
Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar