DİNLE

Öğretim Üyeleri

Fikret Adanır Emeritus Öğretim Üyesi
adanirsabanciunivedu
(216) 483 9274

Kişisel Web

http://myweb.sabanciuniv.edu/adanir/

Eğitim

1973-1977: Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main, Felsefe
Fakültesi, Tarih Bölümü, Doktora projesi (Dr. phil. 1977)

1971-1973: Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main, Slav Dilleri
öğrenimi

1965-1971: Goethe Üniversitesi Frankfurt am Main, Felsefe
Fakültesi, İngliz Filolojisi, Tarih ve Felsefe anabilim dallarında öğrenim
(M.A. 1971)

1964: Turkish Language Instructor for "The Experiment in
International Living", Putney, Vermont, USA

1962-1964: İstanbul
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Filolojisi Bölümü

Yayınlar

  Makaleler

  • Adanır, Fikret (2010) "Türkiye'nin Avrupa Uyumu'na katılımı", Toplumsal Tarih, No.195, 22-33 (NA)
  • Adanır, Fikret and Kaiser, Hilmar (2009) "Osmanlı İmparatorluğu örneği: göç, sürgün ve ulusun inşası", Toplumsal Tarih, No.186, 18-27 (NA)
  • Adanır, Fikret (2009) "Karşılaştırmalı bir değerlendirme: Çarlık Rusya'sı ve Habsburg İmparatorluğu arasında Osmanlı’da vatandaşlık", Toplumsal Tarih Dergisi, No.182, 54-63 (NA)
  • Kitap Bölümleri

   • Adanır, Fikret, "Kıyım, soykırım ve tarihçilik", İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005, Aral, Fahri (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, April 2011, 31-42
   • Adanır, Fikret, "Non-Muslims in the Ottoman army and the Ottoman defeat in the Balkan war of 1912-1913 ", A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, Suny, Ronald Grigor and Göçek, Fatma Müge and Naimark, Norman M. (eds.), Oxford, New York: Oxford University Press, March 2011, 113-125
   • Adanır, Fikret, "Bosna-Hersek'te 'Müslüman' bir ulusun oluşumu: bir tarihyazımı tartışması", Osmanlı ve Balkanlar: Bir Tarihyazımı Tartışması, Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları 2011, 307-350
   • Adanır, Fikret, "Commentray: challenging Religion's supranational character in a period of international competition", Comparing Empires: Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century, Leonhard, Jörn and Von Hirschhausen, Ulrike (eds.), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, 385-389
   • Adanır, Fikret, "Balkanlar'da uluslaşma süreci ve bağımsızlık hareketleri", 2008'den 1908'e Bakmak, Dursun, Mutlu and Vardağlı, Tutku (eds.), İstanbul: Tarem Yayınları, October 2009, 107-112
   • Adanır, Fikret, "Nicht-Muslime in der Osmanischen Armee und die Balkankriege 1912/13. Zur Rolle christicher und jüdischer Minderheiten im Osmanischen Reich", Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt , Chiari, Bernhard and Gross, Gerhard P. (eds.), Munich, Germany: R. Oldenbourg Verlag 2009, 213-232
   • Adanır, Fikret, "Beziehungen von Christen und Muslimen im Osmanischen reich", Christen und Muslime: Interethnische Koexistenz in Südosteuropäischen Peripheriegebieten, Kahl, Thede and Lienau, Cay (eds.), Berlin, Münster, Wien: LIT-Verlag 2009, 59-74
   • Adanır, Fikret, "Die historiographische Kontroverse über die Armenische Frage und den Völkermord an den osmanischen Armeniern im Ersten Weltkrieg", Turkey in the Twentieth Century= La Turquie Au Vingtième Siècle, Zürcher, Erik Jan (ed.), Berlin: Klaus Schwarz 2008, 213-254
   • Konferans Bildirileri

    • Adanır, Fikret, "Westlertum, islam und demokratie in den politischen Diskursen der Türkei", Schubert, Gabriella and Sundhaussen, Holm (eds.), 43. Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft, Munich: Verlag Otto Sagner 2008, 11-30
    • Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar

     • Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya, Osmanlı ve Balkanlar: bir tarihyazımı tartışması, İstanbul: İletişim Yayınları, October 2011