Öğretim Üyeleri

Pınar Akpınar DSÜ Öğretim Görevlisi
pinarakpinarsabanciunivedu
(212) 292 4939 / 1407

Araştırma Alanları

Çatışma Çözümü, Arabuluculuk, Barış inşası, Türk Dış Politikası,
Dış Politika, Ortadoğu Politikası

Akpınar’ın araştırma alanı dış politika ve çatışma çözümü kesişiminde yer alır. Arabuluculuk ve barış inşası konularına ilgi duymaktadır. Ayrıca sivil toplum örgütlerinin barış inşasındaki rolü ve dış politikaya etkileri konularında da çalışmalar yürütmektedir.

Üyelikler

Alliance for Peacebuilding

Yayınlar

Makaleler
SU Öncesi Yayınları