Öğretim Üyeleri

Cenk Özbay Öğretim Üyesi
cenkozbay@sabanciunivedu
(216) 483 9253

Kişisel Web

Eğitim

Sosyoloji Doktorası, University of Southern California
Cinsiyet Çalışmaları Mezuniyet Belgesi, USC
Sosyoloji Yüksek Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Erkeklikler; Cinsiyet ve cinsellik sosyolojisi; sınıf, küreselleşme ve neoliberalizm; iş sosyolojisi; hareketlilikler ve kent; nitel araştırma yöntemleri; İstanbul ve Türkiye Çalışmaları.

Üyelikler

European Sociological Association, Pacific Sociological Association, International Sociological Association

Yayınlar

Makaleler
Kitaplar
Kitap Bölümleri
Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar
SU Öncesi Yayınları