Öğretim Üyeleri

Cenk Özbay Öğretim Üyesi
cenkozbay@sabanciunivedu
(216) 483 9253

Kişisel Web

Eğitim

Sosyoloji Yüksek Lisansı ve Doktorası, University of Southern California
Cinsiyet Çalışmaları Mezuniyet Belgesi, USC
Sosyoloji Yüksek Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Erkeklikler; Cinsiyet ve cinsellik sosyolojisi; sınıf, küreselleşme ve neoliberalizm; iş sosyolojisi; hareketlilikler ve kent; nitel araştırma yöntemleri; İstanbul ve Türkiye Çalışmaları.

Üyelikler

European Sociological Association, Pacific Sociological Association, International Sociological Association

Yayınlar

Makaleler
Kitaplar
Kitap Bölümleri
Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar
SU Öncesi Yayınları