Öğretim Üyeleri

Alpay Filiztekin Öğretim Üyesi
alpayfiliztekin@sabanciunivedu
(216) 483 9258

Kişisel Web

Eğitim

İktisat Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi, 1989; İktisat Doktorası,Boston College (ABD), 1994.

Araştırma Alanları

Ekonomik büyüme; verimlilik; bölgesel kalkınma; enflasyonun reel ekonomi üzerine etkileri; uygulamalı makroekonomi.

Yayınlar

Makaleler
Kitaplar
Kitap Bölümleri
Konferans Bildirileri
Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar
Working Paper / Technical Report