Öğretim Üyeleri

Ayşe Kadıoğlu Öğretim Üyesi
aysekadioglu@sabanciunivedu
(216) 483 9256

Kişisel Web

Eğitim

Siyaset Bilimi Lisansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, Türkiye, 1982;
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı, Chicago Üniversitesi, ABD, 1984;
Siyaset Bilimi Doktorası, Boston Üniversitesi, ABD, 1990.

Araştırma Alanları

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler,
Vatandaşlık Çalışmaları,
Siyasal İdeolojiler: milliyetçilik, uluslararası işçi göçü, kadın ve İslam, faşizm, liberalizm.

Yayınlar

Makaleler
Kitaplar
Kitap Bölümleri
Konferans Bildirileri
SU Öncesi Yayınları