DİNLE

Öğretim Üyeleri

İzak Atiyas Öğretim Üyesi
izaksabanciunivedu
(216) 483 9241

Kişisel Web

http://people.sabanciuniv.edu/izak

Eğitim

Ekonomi Doktorası, New York Üniversitesi (ABD), 1989
Ekonomi Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi, 1982

Araştırma Alanları

Sanayi ekonomisi, şebeke sanayilerinde düzenleme, siyasal iktisat

Yayınlar

  Makaleler

  • Atiyas, İzak and Bakış, Ozan (2015) "Structural change and industrial policy in Turkey", Emerging Markets Finance and Trade, Vol.51, No.6, 1209-1229 (SSCI)
  • Atiyas, İzak and Bakış, Ozan (2014) "Aggregate and sectoral TFP growth in Turkey: a growth accounting exercise (Türkiye'de toplam ve sektörel toplam faktör verimliliği büyüme hızları: bir büyüme muhasebesi çalışması)", İktisat, İşletme ve Finans, Vol.29, No.341, 9-36 (SSCI)
  • Atiyas, İzak (2012) "Economic institutions and institutional change in Turkey during the neoliberal era", New Perspectives on Turkey (Sl), No.47, 57-81 (SSCI)
  • Atiyas, İzak (2011) "Firm level data in the MENA region: research questions, data requirements and possibilities", Middle East Development Journal, Vol.3, No.2, 159-190 (NA)
  • Atiyas, İzak and Doğan, Pınar (2007) "When good intentions are not enough: sequential entry and competition in the Turkish mobile industry", Telecommunications Policy, Vol.31, No.8-9, 502-523 (SSCI)
  • Kitaplar

   • Atiyas, İzak and Çetin, Tamer and Gülen, Gürcan, Reforming Turkish energy markets: political economy, regulation and competition in the search for energy policy, New York, USA: Springer 2012
   • Kitap Bölümleri

    • Atiyas, İzak, "The incomplete transformation of institutions of economic policy: from clientelism to competition?", Turkey and The EU: Energy, Transport and Competition Policies, Evin, Ahmet and Hatipoğlu, Emre and Balazs, Peter (eds.), Deventer, NL: Claeys & Casteels, September 2016, 189-207
    • Atiyas, İzak, "Enhancing competition in a post-revolutionary Arab context: does the Turkish experience provide any lessons?", Understanding the Political Economy of the Arab Uprisings, Diwan, Ishac (ed.), USA: World Scientific Publishing, May 2014, 165-192
    • Atiyas, İzak and Sanin, Deniz, "Nükleer enerji için düzenleyici otorite: ülke deneyimleri ve Türkiye için öneriler", Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli - II, Ülgen, Sinan (ed.), İstanbul: EDAM (Ekonomi ve Dış politika Araştırma Merkezi), December 2012, 122-156
    • Atiyas, İzak, "Regulation and competition in the Turkish telecommunications industry", The Political Economy of Regulation In Turkey, Tamer, Çetin and Fuat, Oguz (eds.), New York: Springer, January 2011, 177-192
    • Özel, Işık and Atiyas, İzak, "Regulatory diffusion in Turkey: a cross-sectoral assessment", The Political Economy of Regulation in Turkey, Çetin, Tamer and Oğuz, Fuat (eds.), New York: Springer, January 2011, 51-74
    • Atiyas, İzak and Ersel, Hasan, "Financial markets, regulation and financial crises", Staatliche Finanzmarktregulierung und Eigentumsschutz, Scherzberg, Arno and Doğan, İlyas and Can, Osman (eds.), Berlin: LIT Verlag Berlin, November 2010
    • Atiyas, İzak and Doğan, Pınar, "Glass half empty? politics and institutions in the liberalization of the fixed line telecommunications industry in Turkey", Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An Institutional Approach, Çetin, Tamer and Yılmaz, Feridun (eds.), New York: Nova Science Publishers 2010, 261-283
    • Atiyas, İzak, "Recent privatization experience of Turkey - A reappraisal", Turkey and the Global Economy - Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Öniş, Ziya and Şenses, Fikret (eds.), London: Routledge, September 2009, 101-122
    • Atiyas, İzak, "Ağ sanayilerinde yeniden yapılanma, kurumsal değişim ve düzenleme", Türkiye Ekonomisi: Yeni Yapı (2000-2008) , Özkaramete Coşkun, Nazende (ed.), Ankara: İmaj Yayınevi, September 2009, 237-260
    • Atiyas, İzak and Doğanoğlu, Toker and Reichhuber, Martin, "General access payment mechanisms", Telecommunication Markets- Drivers and Impediments, Preissl, Brigitte and Curwen, Peter and Haucap, Justus (eds.), Heidelberg: Physica Verlag - Springer, June 2009, 17-39
    • Atiyas, İzak and Nunez Ferrer, Jorge, "Energy", Second Generation Structural Reforms: De-Regulation and Competition in Infrastructure Industries: The Evolution of the Turkish Telecommunications, Energy and Transport Sectors in Light of EU Harmonisation, Ülgen, Sinan (ed.), İstanbul, Türkiye: Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) and Centre for European Policy Studies (CEPS), November 2007, 79-121
    • Atiyas, İzak and Renda, Andrea, "Telecommunications", Second Generation Structural Reforms: De-Regulation and Competition in Infrastructure Industries: The Evolution of the Turkish Telecommunications, Energy and Transport Sectors in Light of EU Harmonisation, Ülgen, Sinan (ed.), İstanbul, Türkiye: Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) and Centre for European Policy Studies (CEPS), November 2007, 25-75
    • Atiyas, İzak and Dutz, Mark, "Competition and regulatory reform in Turkey's electricity industry", Turkey: Economic Reforms and Accession to the European Union, Togan, Sübidey and Hoekman, Bernard M. (eds.), Washington DC: World Bank, February 2005, 187-208
    • Konferans Bildirileri