DİNLE

Günlükler ve Kaleydoskop


Sergi: Tomur Atagök and Roman Gajewski

Etkinlik Tarihi: 21 Kasim - 21 Aralik 2006

Etkinlik Adresi: Sabancı Üniversitesi SSBF Sanat Galerisi

Küratör: Wieslaw Zaremba

Sergi Asistanı: Sena Arcak

Prof. Tomur Atagök

Bazı İşlere tam olarak tarih konmamıştır, ya da farklı mekân ve olaylardan alınmış farklı materyallerin birleştirilmesinden sonra tarih konmuştur. Dolayısıyla “sözcükler”, yatay şeritler, kronolojik olarak “okunamaz”lar. O halde nasıl oluyor da kronolojik olarak tutarsız bir “metin,” “günlük” diye adlandırılıyor?

Günlüğün edebî biçimi, en gerçekçi ve dürüst izlenimlerin, olayla aynı zamanda, olayın ‘şimdi’sinde  kaleme alındığı inancından kaynaklanır. Bu efsane, günlüğün biçimi tarafından sorgulamaya tâbi tutulur, çünkü günlüklerde yer alan olaylar, her zaman zorunlu olarak kısaltılır, basitleştirilir.  Böyle olmasaydı, kaçınılmaz bir paradoks oluşurdu: Yazarın başına gelen herşeyi olduğu gibi kaydeden, katıksız biçimde doğrucu ve gerçeğe sadık bir günlük, “kendi bindiği dalı keserdi; yazarın başına hiçbir şey gelmezdi; o, günlüğünü yazmakla meşgul olurdu (.).”

Suzana Milevska

Prof. Roman Gajewski

Bir televizyonun önünde oturduğunuzu hayal edin. Televizyon kapalı; böylece yüzünüzü görebiliyorsunuz, aynaya bakar gibi. Şimdi televizyonu açınız:  Belli belirsiz seçilebilen imgeniz, sanki olaylarla dolup taşan hızlanmış dünyanın içine çekilip yutulmuş gibi görünüyor.

Bu durumda siz kimsiniz; tanık mı, katılımcı mı?

İşte Kaleydoskop; hayatın farklı alanlarını katman katman ortaya döken 60 grafik, 60 imgelem - bazen soğuk bir bakışla izlenen, bazen de betimlenen, ama her zaman geniş bir yorum payı bırakılan.