DİNLE

Hülya Adak

Hülya Adak Öğretim Üyesi

Kişisel Web

http://myweb.sabanciuniv.edu/hadak/

Eğitim

Batı Dilleri ve Edebiyatları Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi, 1993;
Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisansı ve Doktorası, Chicago Üniversitesi (ABD), sırasıyla 1994, 2001.

Araştırma Alanları

Toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları; otobiyografi ve roman teorisi; milliyetçilik ve ulusal mitler; tarih ve edebiyatta Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri.

Üyelikler

Modern Language Association (MLA), Middle East Studies Association of North America (MESA), American Comparative Literature Association (ACLA), International Comparative Literature Association (ICLA), Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO), Tarih Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı.

Yayınlar

Makaleler

 • Adak, Hülya (2016) "Teaching the Armenian genocide in Turkey: curriculum, methods, and sources", PMLA (Journal of the Modern Language Association of America), Vol.131, No.5, 1515-1518 ()
 • Adak, Hülya (2016) "From l'ecriture feminine to queer subjectivities: Sevgi Soysal, Emine Sevgi Özdamar and Perihan Mağden", Journal of Middle East Women's Studies, Vol.12, No.1, 107-111
 • Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343
 • Adak, Hülya (2014) "Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India", Duvar Edebiyat Dergisi, Vol.14, 58-63
 • Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina (2013) "The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom ", Cultures in Dialogue: Halide Edib Page
 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) "Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire", New Perspectives on Turkey, No.42, 9-30 (SSCI)
 • Adak, Hülya (2008) "Exiles at home: questions for Turkish and global literary studies", PMLA (Journal of the Modern Language Association of America), Vol.123, No.1, 20-26 (AHCI)
 • Adak, Hülya (2007) "Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi: 20. yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni tehciri", Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, No.5, 231-253
 • Adak, Hülya (2007) "Suffragettes of the empire, daughters of the republic: women auto/biographers narrate national history (1918-1935)"New Perspectives on Turkey: Special Issue on Literature and the Nation, No.36, 27-51
 • Adak, Hülya (2005) "Gendering biography: Ahmet Mithat ( on Fatma Aliye) or the canonization of an Ottoman male writer"Querelles, Vol.Band 10, 189-204
 • Adak, Hülya (2003) "National myths and self na:(rra)tions: Mustafa Kemal's Nutuk and Halide Edip's memories and Turkish Ordeal"The South Atlantic Quarterly, Vol.102, No.2/3, 509-528 (AHCI)

Kitaplar

 • Adak, HülyaHalide Edib ve siyasal şiddet: Ermeni kırımı, diktatörlük ve şiddetsizlik, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınevi, February 2016
 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, NilgünSo ist das, meine Schöne: Türkische frauen erzählen von frausein, begehren und liebe, Berlin: Orlanda Frauenverlag 2009

Kitap Bölümleri

 • Adak, Hülya, "A personal odyssey toward 'feminist curiosity'", A Journey into Women's Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries, Pande, Rekha (ed.), London and New York: Palgrave Macmillan, July 2014, 266-278
 • Adak, Hülya, "La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens", Temoignage et Survivance, Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan (eds.), Geneve: MetisPresses, June 2014, 321-355
 • Adak, Hülya, "İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri...", Hindistan'a Dair, Çevikdoğan, Mustafa (ed.), İstanbul: Can Yayınları 2014
 • Adak, Hülya, "Beyond the catastrophic divide walking with Halide Edib (the Turkish "Jeanne d’Arc") through the Ambiguous Terrains of World War I", Selbstzeugnis und Person: Transkulturelle Perspektiven, Ulbrich, Claudia and Medick, Hans and Schaser, Angelika (eds.), Weimar, Köln, Wien: Böhlau 2012
 • Adak, Hülya, "Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935)", Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Uysal, Zeynep (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2011, 253-282
 • Adak, Hülya and Glassen, Erika, "Vorwort", Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen erzaehlenAdak, Hülya and Glassen, Erika (eds.), Zürich: Unionsverlag, July 2010, 9-24
 • Adak, Hülya, "Birinci Dünya Savaşı'nın "Matem Yasağına" veda: "Türk Jeanne d'Arc"'ı Halide Edip ile büyük kırılmanın ötesindeki belirsiz topraklara yolculuk ", Dünya Edebiyatı Deyince..., Deniztekin, Osman and Çakmak, Efe (eds.), İstanbul: Varlık Yayınları, December 2009, 93-135
 • Adak, Hülya, "Pamuk'un "ansiklopedik romanı"", Kara Kitap Üzerine Yazılar, Esen, Nüket (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları 2009, 275-294
 • Adak, Hülya, "Identifying the "internal tumors" of World War I: Talat Paşa's hatıralarım or the travels of a unionist apologia into history", Raueme des Selbst: Selbstzeugnisforschung transkulturell, Baehr, Andreas and Burschel, Peter and Jancke, Gabriele (eds.), Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, November 2007, 151-169
 • Adak, Hülya, "Who is afraid of Dr. Rıza Nur's autobiography?", Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Akyıldız, Olcay and Kara, Halim and Sagaster, Börte (eds.), Würzburg: Ergon Verlag, October 2007, 125-141
 • Adak, Hülya, "The protracted purging of the tyranny of nationalism: Turkish Egodocuments and the Possibility of Armenian-Turkish Reconciliation:", Shadow of World War I: Turks, Armenians and Europe, Kieser, Hans-Lukas (ed.), Zürich: Chronos Verlag, November 2006
 • Adak, Hülya, "Biyografide toplumsal cinsiyet: Ahmet Mithat ya da bir Osmanlı erkek yazarın kanonlaşması", Merhaba Ey Muharrir! : Ahmet Mithat üzerine eleştirel yazılar, Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi, February 2006, 201-213
 • Adak, Hülya, "An epic for peace (Introduction to Halide Edib's Memoirs)", Memoirs of Halidé Edib, Istanbul: Gorgias Press, October 2004, 5-28
 • Adak, Hülya, "Otobiyografik benliğin çok-karakterliliği: Halide Edib'in ilk romanlarında toplumsal cinsiyet", Kadınlar dile düşünce: edebiyat ve toplumsal cinsiyetIrzık, Sibel and Parla, Jale (eds.), Istanbul: İletişim, May 2004, 159-179

Konferans Bildirileri

 • Adak, Hülya, "Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi: Yirminci yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni tehciri", Aral, Fahri (ed.), İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, March 2011, 317-338
 • Adak, Hülya, "A valediction to the “interdiction of mourning” of World War I; or, walking with Halide Edib through ambiguous terrains beyond the Catastropic divide", Keough, Leyla J. (ed.), Hrant Dink Memorial Workshop 2009, Istanbul: Sabanci University 2011, 21-29

Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar

 • Adak, Hülya and Glassen, Erika, Hundert jahre Türkei: zeitzeugen erzaehlen, Zürich: Unionsverlag (Bosch Stiftung), July 2010
 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe GülNew perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi 2010
 • Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgünİşte böyle güzelim..., İstanbul: Sel Yayıncılık 2008