DİNLE

Interact-ed


Sanal Üniversite:
Bilgisayar teknolojisiyle sarmalanmış bir dünyada gerçeğin ve sanallığın iç içe geçtiği ( mobius metaline benzediği) bir ortamda yaşıyoruz. Gerçek artık ne kadar gerçek sanal artık ne kadar sanal bunun ayırtına varmanın çok güç olduğu bir evreyi tecrübe ediyoruz. Bu proje bağlamında gerçeklik ve sanallık arasındaki bu iç içe geçmişlik görsellik ve tasarım araçlarıyla sorgulanmaya çalışıldı. Projenin kavramsalı olarak bu iç içe geçmişliğin diğer bir modeli sayabileceğimiz rüyalar seçildi.

Konsept:
Rüyalar yaşamlarımızı sanal ortamlar gibi yalnızca görünüşte etkileyen 'gerçekliklerdir'. Bir tecrübe olarak rüya ve sanal ortam, bazen birbirlerinin yerini bile tutabilecek sıkı bir ilişki içerisindedirler. Gerçeklikle olan iç içe geçmiş bir ilişki bağlamında, hem rüya hem de sanal ortam yeni bir gerçeklik tanımına ihtiyaç duymaktadır. Gerçekliğin yeniden tanımlanması ya da yeni bir gerçeklik kurulması projenin temel itici güçlerinden birini oluşturmaktadır.

Tasarım:
Etkileşim ve çevrelenme sanal gerçekliğin önemli anahtar kavramları arasındadır. Bu anahtar kavramlar üzerine yapılan araştırma sonrasında projenin ortam(medium) seçimine sıra geldi. Sanal bir üniversitenin interaktif bir CD platformunda tasarımı ön görüldü.Tasarlanacak üniversitenin gerçek üniversitenin bir kopyası olmak yerine kendi görsel diline sahip olması amaçlandı Bu aşamada interaktif bir üniversitenin sınırları ne olabilir sorusu tetikleyici bir soru oldu..( Gerçek üniversiteden alınan sadece halihazırdaki bir üniversitenin yapısal düzenlemesi oldu).

Uygulama:
Uygulama aşamasında 2D grafik ( Photoshop, Freehand), 3D (3Ds Max, Maya) ve multimedya( Macromedia Director , Flash Mx ) yazılımları kullanıldı.

Bibliyografik Not:
Kürşat Fatih Özenç Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde aldığı lisans eğitiminin ardından Görsel Sanatlar Master derecesini Sabancı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programından almak üzere.
Şiir, tiyatro, psikoanaliz, sanal gerçeklik ve uygulamaları ilgi alanları olarak özetlenebilir.
Bir tasarım düşüncesi olarak salt ürün tasarımından çok 'deneyim' tasarımının önemine inanması ilerideki çalışmaları için onu sosyal bilimlere yakın kılıyor.
Önümüzdeki dönem Carnegie Mellon Üniversitesi Tasarım Okulunda Sabancı'da ilk adımlarını attığı etkileşim tasarımı üzerine doktora çalışmalarını sürdürecek olan Özenç, CMU'de farklı arayüz modelleri üzerine çalışmalar yapmayı düşünüyor.