DİNLE

New Elementarism


 

New Elementarism - Özdemir Altan

Sanat birbirinden farklı, kavram, köken, yapı ve mantıkların bir araya gelmesiyle oluşur. 
Bu gerçeği uç noktada bir uygulamayla kanıtlamak için birbirine tamamen yabancıları biraraya getirmeliydim. Fakat şu bir gerçekti ki birbirine en yabancı olanlar rastlantısal olarak biraraya gelenlerdir.

Birçok uyguyamadan sonra en denetimsiz ve tamamı rastlantı olabilmesi için konu olarak haritaları ele aldım. Önce ben konunun etrafını boyuyorum sonra ilçeleri kontrplaktan kestirip çocuk, amatör, profesyonellere dağıtıyorum ve kendilerine "ne isterseniz yapınız" diyorum. Sonuçta tekrar geri aldıklarımı arkalarındaki numaraya göre yerlerine monte ediyorum. Ve asla hiç bir müdahalede bulunmuyorum.

Sonuçta tarih boyunca sanatçılar tılsımlı rastlantıyı bilinçli olarak arıyor ve buluyorlardı. Ben ise rastlantıyı serbest bıraktım.

Özdemir Altan

Koordinatör: Yağmur Altan
Asistanlar: Nihan Somay - Sedef Aydoğan
Küratör: Wieslaw Zaremba