DİNLE

NOMAD

NOMAD 
Gezici Uluslararası Singapur Fotoğraf Festivali Gösterimi

Uluslararası Singapur Fotoğraf Festivali, fotoğraf sanatının geliştirilmesi ve takdir edilmesi ortak arayışını benimseyen tüm dünyadaki benzer toplulukları biraraya getiren bienaldir. Fotoğraf üzerine akademik tartışmalar ve eleştirel düşünceler alanında Güney Doğu Asya’da gereksinim duyulan bir arena olmayı hedeflemektedir.

Fotoğrafın kesin bir içeriği, uzmanlık dalı ve kullanımı olmadığı gibi böyle bir anlam da taşımamaktadır. Kültürler içerisindeki tüm işleyişlerin atfettiği anlamını yapımcısı, izleyici veya tüketicisinden alır. Ancak fotoğrafın konumu sürekli olarak bağımsız bir sanat olup olmadığı ve bu sanatın içine nelerin girdiği etrafında döndüğünden fotoğraf sanatın laik ve bilinçli doğasına dönüşmüştür. Fotoğrafın anlamı ve bu anlama dair sorular hiçbir zaman yerleşik olmamakla beraber, toplumların bakış açılarının değişimlerine göre tekrar tekrar yorumlanır.

Gezici Uluslararası Singapur Fotoğraf Festivali Gösterimi, su yüzüne çıkan ve yükselmekte olan beş fotoğraf sanatçısının çalışmalarını sunmaktadır. Tanıtılan tüm fotoğrafçılar için geçmişe ve şu ana adım atmak sadece fotoğrafın konusunu tekrar canlandırmanın ve anlamlandırmanın bir yolu değil aynı zamanda fotoğrafın kendini gerçekleştirmesidir de. Her seri çalışma güncel çağdaş çalışmalar için bağlam oluşturmaktadır. Fotoğrafçılar yaratıcı sürecin, toplumsal bilinçli çalışmaların ve bu tür çalışmaların mecazi konusu ve fikirsel keşfi ilişkilerini canlı içgörüleriyle sunmaktadır. FASS Sanat Galerisi’nde yeralan Gezici Uluslararası Singapur Fotoğraf Festivali Gösterimi, kültür ve doğayı birleştirme eylemi, niyeti ve sürecine ait izleri sunar. Belgelemenin anlamanın ötesinde bir yolculuktur.