DİNLE

Öğretim Üyeleri

Sumru Küçüka SSBF İdari İşler Sorumlusu
sumrusabanciunivedu
(216) 483 9265

İş Tanımı

- Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Süreçleri
- Lisansüstü Öğrenci Alım Sürecinin Takibi
- Lisansüstü Tez Sürecinin Takibi
- Web ve Sistem Kurma Çalışmaları
- Asistan Değerlendirme Sürecinin Takibi
- SSBF Activity Record ve YÖK Raporunun Hazırlanması
- Sosyal Medya Yönetimi
-Üniversite Acil Durum Planı ile mySU?da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.
--Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi bölümlerinde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak ( örneğin acil durum çalışmaları, taşeron firma çalışmaları, risk değerlendirme ve saha kontrolleri; teknik bölümlerde - İSG açısından kritik ekipmanların yasal & periyodik kontrollerinin takibi vb.)
-İSG Konusunda düzenlenecek, yasal olarak zorunlu eğitim, denetim, tatbikat vb. organizasyonlarda bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak