DİNLE

Öğretim Üyeleri

Viket Galimidi SSBF Akademik ve İdari İşler Sorumlusu
viketsabanciunivedu
(216) 483 9231

İş Tanımı

- Satınalma, Masraf Beyan ve Avans Ödeme Süreçlerinin Takibi
- SSBF Lisans Öğrencilerinin Akademik İşlemleri
- SSBF Öğrencilerinin Disiplin Süreçlerinin Takibi
- Kısa ve Uzun Süreli Gelen Misafir Öğretim Üyelerinin Lojistik İşlemleri
- Fakülte İçi Seminer, Konferans vb. Faaliyetlerin Organizasyonuna Destek
-Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi bölümlerinde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak ( örneğin acil durum çalışmaları, taşeron firma çalışmaları, risk değerlendirme ve saha kontrolleri; teknik bölümlerde - İSG açısından kritik ekipmanların yasal & periyodik kontrollerinin takibi vb.)
-İSG Konusunda düzenlenecek, yasal olarak zorunlu eğitim, denetim, tatbikat vb. organizasyonlarda bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak