DİNLE

Özgür Proje - Başvuru Koşulları

Anasayfa     Başvuru Koşulları       Projeler      Takvim     Deneyimler     İletişim

Başvuru Koşulları

ÖZGÜR PROJEnizi bireysel veya (tercihen) takım halinde oluşturabilirsiniz. Sadece lisans öğrencileri başvurabilirler.

Takım olarak başvurularda, en az biriniz SSBF programlarına kayıtlı olmalı, VEYA en az biriniz henüz diploma alanı seçmemiş olmalıdır (1. veya 2. Sınıf, ya da diller okulundan).

Bireysel başvuru yapıyorsanız SSBF programlarından birine kayıtlı VEYA henüz diploma alanı seçmemiş olmalısınız.

Başvuru dosyası (metni) aşağıdaki üç bölümü içermelidir:

  1. Proje Konusu: “iyi bir soru” ve muhtemel cevap yollarını ortaya koyan, çözüm veya analize yönelik atılması gereken adımların tespitini içeren metin (projenin motivasyonunu içeren maksimum iki sayfa).
  2. Uygulama Planı: amaca nasıl ulaşabileceği, aksiyon planı, varsa proje takımı içinde görev dağılımı ve neden proje takımına gerek duyulduğunu açıklayan metin (maksimum üç sayfa).
  3. Bütçe: Projenin bütçesi ayrıca sunulacaktır. Harcamaların zamanlama ve gerekçelendirilmesinde gösterilen özen başvuruların değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır (aşağıdaki bütçe formu doldurulacaktır).

Projelerinizin 6 ay ile bir sene arasında uygulama süreleri olabilir. Değerlendirme jürisinin desteklemeye karar verdiği önceden belirli bir proje sayısı yoktur. Size önereceğimiz bir tipik proje bütçesi de yoktur (bazı projeler bütçe dahi gerektirmeyebilir, ama önemli bir emek yardımı gerektirebilir). Ancak 5000 TL üzeri ölçekteki projelerin desteklenmesi daha zayıf ihtimal olduğu için böyle bir başvurunun ayrıca 3.000 TL’den az olacak bir bütçe ile alternatif sunmasını öneririz.

Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2021

Başvurular elektronik dosya olarak oya.yegen@sabanciuniv.edu adresine gönderilecektir.

Değerlendirme: Akademisyen, öğrenci ve sponsorlardan oluşacak jürinin belirleyeceği projeler Mayıs ayı başında açıklanacak ve uygulamaya alınacaktır.