DİNLE

SPARKS- Dijital Medya İstanbul ve Singapur Öğrenci Sergileri

SPARKS- Dijital Medya İstanbul ve Singapur Öğrenci Sergileri

SPARKS, görsel itkiler ve sanatçının bireysel deneyimi ile görsel farkındalıkla birlikte, deneysel hikaye anlatımının keşfine dayanan bir inceleme denemesidir. Sergi, bitmiş işlerin vitrine çıkarılmasından ziyade, dijital medya uygulamaları aracılığıyla, bir sanat çalışmasının kavramsallaştırma aşamasından gelişimine - ve sonunda – neticelendirilmesine,-bir düşünce 'kıvılcım'ından ateşlenmesine- kadar olan süreci açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, dünyann da 25 büyük kentinin de arasında bulunmakta. İstanbul'un (Konstantinopolis) tarihi, Roma, Doğu Roma (Bizans), Latin İmparatorlukları ve Osmanlı İmparatorluğundan, Türkiye Cumhuriyetine kadar olan geniş bir tarihsel dönemde izlenebilir. Bugün, İstanbul sadece tarihsel katmanlılık ve kültürel miras ile değil, sosyal ve politik hareketlik, canlı yaşam tarzı ile birlikte çağdaş sanat ve tasarım olanaklarıyla da sunulmaktadır. Seçilmiş sanat işleri, görsel algının bireysel kıvılcımları ile, öğrencilerin tarihsel ve kültürel değişimler karşısındaki eleştirel tepkilerinin birleşimini ortaya koymaktadır.. Sergi, ayrıca bilgi edinme sürecine çoklu yaklaşımı yansıtırken, her yerde ve her an karşılaşılan dijital medya kullanımı ise, sanatçı için dikkate alınması gereken önemli bir malzeme haline gelmektedir. Sparks, diğer disipliner alanlarla çağdaş-yaratıcı teknolojik pratikler arasında iletişim ve bir dil kurmanın imkanlarını araştırmaktadır.

Sabancı Üniversitesinde, farklı kültürel arkaplanlara sahip, yetenekli ve entelektüel anlamda donanımlı bireyler yetiştirmek, bireylere, çağdaş sanat kuramı ve icrasına yenilikçi yaklaşımlar getirmelerine olanak sağlamak amacıyla, içten bir pedagojik yaklaşımla yaratılmış seçenekler sunmak; çok farklı alanlarda oldukça yaygın bir araç haline gelmiş olan dijital ortamın geniş olanaklarının keşfini kolaylaştırmak; kişisel araştırma ve üst-düzey işbirliği ile ekip çalışmasına dayalı medya prodüksyonunu teşvik etmek ve kendini iyi ifade eden bireyler yetiştirmek amacıyla, dijital sanatlarda disiplinlerarası ve disiplinlerin ötesini keşif amacı güden, çok-çeşitli öğrenme alanları sağlanmaktadır. SPARKS, önümüzdeki yıllarda alanlarının öncüleri olabilecek yeteneklerin ve yaratıcı düşünen bireylerin keşfine yardımcı olmayı amaçlar.

Umuyoruz ki, SPARKS’ın yerel ve uluslararası izleyici ile akademi ve daha üst düzey eğitim birlikleriyle etkileşimi aracılığıyla, bilgi paylaşımı ve öğrenci değişim faaliyetlerindeki işbirliğinde yepyeni oluşumlar şekillenebilir.

Tarihler: 
FASS Art Gallery, Sabancı University, Istanbul: 14 March – 1 April, 2011. 
Praxis Gallery, Lasalle College of the Arts, Singapore: 8 April – 22 April, 2011.

Küratörler: Yoong Wah Alex Wong and Selçuk Artut.

Katılımcılar: 
Özgün Kılıç, Sedef Aydogan, Ilgı Çandar, Mina Peri Yormaz, Sinan Büyükbaş, Sinan Tuncay, Aljaz Tepina, Gizem Apak, Dilara Irmak, Ali Germiyanoğlu, Alp Yücel Bilgin, Beril Pişgin, Berrin Sun, Dirk Etema, Oğuz Cenk Sağlam, Orkun Özbek, Özgün Tandıroğlu, Raif Ceyhun, Gencay Karakuş, Timur Çelikel, Yaman Terzioğlu, Cansu Yeşilbadem, Ezgi Dağcı, Merve Sert, Nihan Somay, Selim Kurar, Sevil Kaynak, Alican Afşar, Gizem Apak, Cana Arıcan, Gülce Baycık, Gonca Ceylan, Selin Çamlı, Ozan Çavuşoğlu, Semih Çelikiz, Dünya Değirmenci, Zeynep Aslı Filis, Can Güneş, Zehra Gökçe Gürel, John Horton, Dilara Irmak, Ayça Narin, Mert Süha Öner, Ceren Paydaş, Deya Pekol, Zeynep Selçuk, Kaan Sunman, Durukan Timuçin, Lütfi Atakan Abay, Pınar Abidinoğlu, İlker Anjel, Raşel Araz, Bahadır Baran, Türker Orbay Baran, Ramsey Bibi, Devran Doğaroğlu, Melih Erdoğan, Mehmet Mert Eren, Fırat Günal, Mert Karaosmanoğlu, Melih Kılıç, Dilara Okan, Mehmet Parlar, Ahmet Furkan Pekmez, Ragıp Tınarlıoğlu, Ege Simge Tomaç, Lara Usluer, Onur Oral, Özgür Uysal, Yalın Yeşil