DİNLE

SSBF Öğretim Ödülleri

SSBF her yılın Eylül ayında lisans ve lisansüstü programlarda öğretimde üstün başarı sergileyen dört ile altı arasında öğretim üyesini ödüllendirmektedir (Üniversitenin ayrıca ödüllendirdiği üniversite dersleri kapsam dışıdır). SSBF öğretim ödülü kazanan öğretim üyesine konferanslara veya yurtdışı akademik kurumlara yapacağı ziyaretler için 500 USD tahsis edilir. Ödül sahipleri her biri kendisini eğitime adamış SSBF ailesinin küçük bir kesitidir; bütün öğretim üyelerimize kurumumuzun eğitim kalitesine yönelik çabaları ve katkıları için teşekkür ederiz.

Ödüller her yıl lisans program koordinatörleri veya temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından belirlenmektedir. Komite karar verirken öğrencilerden gelen ders değerlendirme sonuçları, mezun olan sınıfın program değerlendirmeleri ve öğrenci danışmanlığı gibi bilgi kaynaklarının yanı sıra geliştirilen yeni dersler ve SSBF’nin disiplinlerarası müfredatına katkı gibi unsurları da göz önünde bulundurur. Bu yıl ödül kazananlar gelecek yıl değerlendirmeye alınmayacaktır.

2013 SSBF Öğretim Ödüllerini Kazananlar

2012 SSBF Öğretim Ödüllerini Kazananlar

2011 SSBF Öğretim Ödüllerini Kazananlar

2010 SSBF Öğretim Ödüllerini Kazananlar