DİNLE

Suzanne Kanatsız


Sergi Tarihi: 11 Nisan - 1 Mayis 2006

Sergi Adresi: Sabancı Üniversitesi SSBF Sanat Galerisi

Organizasyon: İnci Ceydeli , Viket Galimidi, Hülya Köroğlu

Grafik Tasarım: Nameera Ahmed

Suzanne Kanatsız:

Babam İstanbullu bir Türk, annem ise Amerikalı; Türkiye'de evlendikten sonra Birleşik Devletler'e göç etmişler. Ben Detroit, Michigan'da dünyaya geldim, Güney California'da büyüdüm. San Diego State University Resim bölümünden lisans derecemi, San Jose State University Heykel bölümünden de yüksek lisans derecemi aldım. University of Nevada, Reno Görsel Sanatlar'da dört yıl boyunca öğretim üyeliği yaptım ve halen Utah'taki Weber State University'de öğretim üyeliği görevimi sürdürmekteyim.

SSBF Galeri'de sergilenen çalışmalarım, Sabancı Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunduğum sırada yaptığım çalışmalardır.
Heykel ve enstalasyon alanlarında deneysel ve kavramsal bir tarzda çalışıyorum. Kullanılan materyaller muhtelif ve çoğunlukla organik olanla makineleşmiş ya da üretilmiş olanın kombinasyonlarını içeriyor. İşin büyük kısmı, yavaş ve zahmetli üretim gibi ilkel yöntemlere dayanıyor. Materyaller genelde sadece sezgisel işaretlemelerle, işlenmeksizin, ham olarak bırakıldılar.

Çalışmalarımda materyallerin eksiltilmesi vurgulanmaktadır. Yorumlar çeşitli olasılıklar sunarak çok katmanlıdırlar. Esas itibariyle, bu çalışmanın yarattığı etkileşim, görünürün ötesindeki iç dünyayı sorgulatıyor. İzleyiciye dönüş ve hafıza referansları anımsatılıyor ve izleyicinin düşünce dolu bir atmosfere bağlanmasına çalışılıyor.
Eşmerkezli halka, çember, küre benim görsel dağarcığımda metin, şeffaflık ve yineleme ile birleşerek öne çıkıyorlar. Türkçe mirasımdan dolayı Arapça metin uzun bir süredir çalışmalarımın parçasını oluşturmakta. Çalışmalarımda zaman zaman Kuran'dan ayetler kullanıyorum. Metin sezgisel olarak seçiliyor ve bu yüzden çoklu okumalara açık oluyor. Bu kullanımın amacı, insanın özüne ve evrenselliğine dokunan görsel bir sanat deneyimi yaşatmaktır; herhangi bir dinsel veya laik bakış açısını öne çıkarmak değil. Kaligrafik metin izleyici ile kelime anlamı olarak değil, görsel olarak bağlantıya geçmeye çabalıyor.

Jake Gilson:

"hiçbirşey"in içinde her zaman "birşeyler"in içinde olduğundan daha çok şey vardır.