Ana içeriğe atla

Yan Dal Programları

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yan Dal programı, öğrencileri farklı seviyelerdeki uyuşmazlıkları anlama ve barışçıl bir şekilde dönüştürme araçları ile donatır. Program, ilgili öğrencilere farklı sosyal bilimler disiplinlerinde uyuşmazlık konusunda uzmanlaşmak için gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri sağlayarak farklı seviyelerdeki çatışmaları ve bunları çözme yollarını tanıtır.

 

Detaylı Bilgi

Karar ve Davranış Yan Dal Programı, öğrencilere bireysel ve müşterek davranışları ve alınan kararları anlama ve değerlendirmeye yönelik analitik ve normatif araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek düzeyde disiplinlerarası niteliğe sahip olan program; sosyal bilimler, beşeri bilimler, mühendislik ve yönetim bilimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli çalışma alanlarını kapsamaktadır. Ayrıca, bu yan dal programında sunulan dersler, öğrenilen çeşitli kuramların dünyadaki çeşitli problemlerin çözümünde uygulanmasına yönelik eğitim ve tartışma imkanı da sunacaktır.

 

Detaylı Bilgi

Bu programın amacı, öğrencileri toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanının başlıca konularıyla tanıştırmak ve antropoloji, kültürel çalışmalar, tarih, edebiyat, medya çalışmaları, siyaset, felsefe, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi disiplinlere özgü çözümleme yöntemlerini kullanarak gündelik hayatta, bilimde, siyasette, ekonomide, kültürde ve toplumsal yaşamda cinsiyetin görünümlerini incelemelerini mümkün kılacak eleştirel becerileri edinmelerini sağlamaktır.

 

Detaylı Bilgi

Bu program felsefe alanında sağlam bir temel edinmek ve eleştirel düşünce yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Felsefe yan dal programı öğrencilere günümüz felsefesindeki tartışmaları takip edip katılabilmek için ihtiyaçları olacak temel bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Hedef, öğrencilere temel felsefi metinlere hakimiyetin yanında metin yorumlama, argüman analizi, yeni fikir ve argüman üretme ve bunları açık, net ve sistematik biçimde ifade etme yeteneklerinin de kazandırılmasıdır. Program, felsefe ve insani ve sosyal bilimlerde yüksek lisans eğitimi almayı amaçlayan öğrencilere faydalı olacak temel bilgi ve yetenekleri kazandırır.

 

Detaylı Bilgi

Sanat Kuramı ve Eleştirisi Yan Dal Programı, görsel sanatlar çalışmalarını değişik yönleriyle özgün bir program çerçevesinde bir araya getirerek öğrencilerin sanat tarihini, kuramını, eleştirisini ve müzeciliği kapsayacak şekilde, temel entelektüel eğilimleri ve tartışmaları anlamalarını amaçlamaktadır. Bu amaç dahilinde, son yıllarda öne çıkan ve bakma biçimlerimizi etkileyen yeni görüş felsefeleri, yaşam tarzları ile toplumsal ilişkileri baştan tanımlayan yeni teknolojiler ve medya ele alınmaktadır.

 

Detaylı Bilgi

Psikoloji Yan Dal Programı öğrencilerin Psikoloji konusunda kuvvetli bir temel edinmelerini ve psikolojinin muhtelif alt alanları hakkında bilimsel bir anlayış kazanmalarını amaçlar. Psikoloji ve bilişsel bilimler alanında lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilerin sağlam bir altyapıya sahip olmalarını sağlayan bu program çeşitli disiplinler için geçerli olan çağdaş meseleleri ve araştırma sorularını ele alır.

 

Detaylı Bilgi

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023