Ana içeriğe atla

Lisans Programları

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin öğrencilerini geleceğe hazırlamak üzere ek ders seçenekleriyle gelişen ve her birinin kendine özel müfredatı bulunan lisans programlarımızı keşfedin. SSBF’deki lisans programlarını toplu halde bu sayfamızda görebilir, programlar hakkında özet bilgi edinebilirsiniz. Belirli bir lisans programı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için, lütfen o programa ait web sayfasını ziyaret ediniz.

Yabancı Dil Yeterliliği ve ‘Bölümsüz Üniversite’ Prensibi


Sabancı Üniversitesi öğrencileri, lisans programına başlamadan önce İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulur. İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrencilerin, öncelikle İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Bu yıla dair ders ve sınavlar, Diller Okulu tarafından düzenlenir.

İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan veya İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki yıllık Temel Geliştirme Programı’na kabul edilir. Program boyunca farklı disiplinlerden dersler alınır ve tüm lisans programları hakkında fikir edinmek mümkün olur. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ndeki dersler bu programın bir parçasıdır. Programın ikinci aşamasında, seçilen lisans programına ait giriş dersleri verilir. Öğrencilerimiz, program sonunda herhangi bir sınava tabi tutulmadan, kendi diploma alanlarını özgürce belirleyebilir.

Fakültemizdeki lisans programlarına ait listeleri aşağıda görebilirsiniz. Bölümler hakkında kısa bir açıklama görmek için bölüm isimlerinin sağındaki “+” sembollerine tıklayabilirsiniz.

 

Ekonomi programının amacı, öğrencilere ekonomi teorisi ve uygulamaları konusunda yetkin bir temel oluşturmaktır. Program, iş dünyası ve yöneticilik alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere stratejik analiz ve yönetim becerileri sunar. Onların mali piyasalar, para ve maliye politikaları, altyapı sektörlerinin regülasyonu gibi alanlarda gerekli becerileri edinmelerini sağlar.

Detaylı Bilgi

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı; görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarında öğrencilerin derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlar. Öğrencilerimiz bu bilgileri uygulamalı ses, etkileşim ve zamansal eserler gibi yaratıcı çalışmalarla pratiğe döker.

 

Detaylı Bilgi

* Kültürel Çalışmalar Lisans Programı 2020-2021 akademik yılından başlamak üzere yeni öğrenci alımına kapanmıştır. Mevcut öğrencilerimiz diploma programı seçiminde Kültürel Çalışmalar Lisans Programını tercih etmeye devam edebilecektir.

Kültürel Çalışmalar Lisans Programı’nda farklı disiplinlerden akademisyenler, Türkiye’deki ve dünyadaki çağdaş kültür dinamiklerini incelemek ve bunların bir parçası olmak için yeni yollar geliştirmek üzere bir araya gelir. Kültürel Çalışmalar Programı, öğrencilere oldukça geniş bir kuramsal yaklaşım yelpazesi sunar. Edebiyat ve kültür kuramı, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, uluslararası hareketlilik, göç, etnik kimlikler ve vatandaşlık, temsil politikaları, bellek çalışmaları ve sözlü tarih bu programda vurgulanan alanlar arasında gösterilebilir. Bu temellerden beslenen öğrenciler, kültürel etkinlikler, reklamcılık, yerel yönetim girişimleri, AB ve diğer uluslararası kamusal projeler, toplumsal politikalar, eğitim ve insan hakları konularında kariyerlerine yön verebilirler.

 

Detaylı Bilgi

Bu programda öğrenciler, insan davranışlarını şekillendiren psikolojik, biyolojik, toplumsal ve kültürel etkenleri keşfeder, araştırma becerilerini geliştirme fırsatı yakalar.

 

Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, toplumsal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir bakış açısı sunar. Öğrenciler yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlayabilme, sorgulayabilme ve imkân dahilinde yeni politikalar üretebilme becerisi kazanır. Öğrenciler bu alandaki temel derslere ek olarak, yönetişim ve siyasi düşünce alanlarından birini seçip uzmanlaşabilir. Diğer sosyal bilim dallarıyla harmanlanan bir ders programı oluşturmak da mümkündür. Öğrencilerimize Türkiye Siyaseti, Orta Doğu ve Avrupa Siyaseti, Formel Modelleme, Siyasal Analiz ve Siyasal Düşünce alt alanlarında eğitim sağlanmaktadır.

 

Detaylı Bilgi

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023