Ana içeriğe atla

Lisansüstü Programları

Lisansüstü programlarımız hakkında bilgilere aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Doktora programlarına başvuru detayları için tıklayınız. Yüksek lisans programlarına başvuru detayları için tıklayınız.

Akademik sorularınız için iletişime geçebileceğiniz öğretim üyelerimiz için tıklayınız.

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nda, farklı disiplinlerden akademisyenler bir araya gelerek beşeri ilimler ve sosyal bilimler alanlarında diyalog ve ortak araştırma geliştirirler. Program öğrencilere, Türkiye ve dünya genelindeki kültür politikalarına eleştirel bir bakış geliştirebilecekleri özgür, entelektüel bir ortam sunar. Programın en kuvvetli yönleri arasında etnografik ve yorumlayıcı yöntemlerin kullanımı ve disiplinler arası işbirlikleri sayılabilir.

Detaylı Bilgi

Toplumsal barış sağlanmasına ve uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik girişimlere öncülük etmeyi hedefleyen ve bu çalışmaların en verimli şekilde nasıl yürütüleceğini belirleyen bir programdır. Programın öncelikli amacı, bu alanda akademik kariyere ilgi duyan öğrencileri doktoraya hazırlamaktadır. Hem Türk hem de yabancı öğrencilere konuyla ilgili lisansüstü eğitim sağlanır.

Detaylı Bilgi

Ekonomi yüksek lisans ve doktora programı, öğrencilere ekonomi bilimi ve uygulama tekniklerinde çok güçlü bir temel sağlar. Akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlayan bu yüksek lisans programı, kamu politikalarıyla ilişkili olarak güçlü bir kuramsal altyapı sunar. İleride kamu veya özel sektörde ekonomist olarak çalışmak isteyen öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında gereken nitelikleri kazandırır. SSBF doktora programı ise akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından tercih edilir. Bazı doktora mezunlarımız özel sektörde veya kamusal araştırma çalışmalarında üst düzey pozisyonlarda yer alırlar. SSBF Ekonomi Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de benzeri olmayan bir derinlik ve çeşitlilik sunuyor.

Detaylı Bilgi

Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı; AB siyaseti, Türkiye ile İlişkiler ve Genişleme Politikaları alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir programdır. Avrupa Çalışmaları programımız bünyesinde üç Jean Monnet Kürsüsü bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Sabancı Üniversitesi Deneysel Psikoloji Doktora (Ph.D.) programı, öğrencileri bilişsel psikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarında deneysel araştırma yapmak üzere yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Bu programımız, öğrencileri toplumsal cinsiyet analizlerini şekillendiren kavram, yöntem ve yeni araştırmalarla tanıştırarak, toplumsal cinsiyet ve cinsellik ilişkilerinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel oluşumları nasıl şekillendirdiklerini, farklı akademik disiplinlerden beslenerek araştırmayı amaçlar. Programın ilk hedefi, akademisyen ve eğitimci adayları için ileri eğitim ve araştırma fırsatları sunmak; ikinci hedefi ise kamu politikaları, sivil toplum örgütleri ve insan hakları araştırmaları ve savunuculuğu gibi alanlarda toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütecek profesyoneller yetiştirmektir. Antropoloji, Sosyoloji, Edebiyat, Siyaset Bilimi, Uyuşmazlık Araştırmaları, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Yönetim Bilimleri ile Doğa Bilimleri alanlarındaki öğretim üyelerinin işbirliği ile yürütülen disiplinler arası bir programdır.

Detaylı Bilgi

Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi üzerine uzmanlaşmayı tercih eden öğrencilerimiz, Tarih programımızı seçebilir. Önyargısız ve eleştirel metotlarla yakın ve uzak tarihimizi inceleyen bu program, güncel tarih çalışmalarındaki ileri düzey pratiklere yer verir. Tarih programı, ayrıca Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin disiplinler arası yapısından da yararlanır ve geçmiş kadar günümüzdeki gelişmeleri de sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek öğrenciler yetiştirir.

Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi programı, öncelikli olarak öğrencilere toplumsal olgu ve olayları bilimsel temeller ile değerlendirebilme yeteneğini sağlar. Bu yetenek, öğrencilerin yaygın görüş ve uygulamaları sorgulayabilmelerini, gerektiğinde de yenilerini geliştirebilmelerini mümkün kılar. Siyaset Bilimi programındaki dersler, ağırlıklı olarak bu amaca uygun şekilde belirlenir. Ancak öğrencilerimizin diğer sosyal bilim dallarını da kapsayan bir eğitim programı belirlemesi ve çeşitli diğer dersleri de alması mümkündür.

Detaylı Bilgi

Sabancı Üniversitesi Psikoloji programı, insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını inceleyen aktif bir araştırmacı grubunu bir araya getirmektedir. Yüksek lisans programımız da araştırma deneyiminin uygulanmasına oldukça önem vermektedir. Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren çeşitli alanlardaki araştırma projelerine katılıp, aktif rol alabileceklerdir. Daha da fazlası, üniversite içerisindeki diğer program ve fakültelerle olan etkileşimimiz sayesinde birçok disiplinlerarası uygulamalı araştırma imkanı da sağlamaktayız. Yüksek lisans programımızı tamamlayan öğrencilerimiz bilimsel makaleler yazarak ve bunları seminerler ve konferanslarda sunarak bilimin yayılmasında kapsamlı bir deneyim kazanmış olacaklardır. Hedefimiz sağlam bir yöntembilimi ve istatistik zemini sağlamak, eleştirel düşünce becerisi geliştirmek ve araştırma sürecinin her adımına dair deneyim ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerimiz, video ekipmanlı gözlem laboratuvarları, EEG'ler, online anket yazılımları, bilgisayar temelli deney odaları, göz izleme cihazları, geniş grup çalışma alanları, yüz elektromiyografi aletleri ve elektrodermal aktivite aletleri gibi son teknoloji ürünü araçlara erişme fırsatına sahip olacaklardır.

Detaylı Bilgi

Sabancı Üniversitesi Sosyal Psikoloji Doktora programı, bireylerin ve grupların davranışlarını ileri araştırma yöntemleri kullanarak anlamayı amaçlayan araştırma yönelimli bir eğitim sunmaktadır. Programda öğrencilerin doğrudan erişimine açık, birey, çift ve grup düzeyinde gözlem, deney ve araştırma yürütmek için kurulmuş, ileri teknik donanıma sahip çok sayıda laboratuvar bulanmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrenciler ilk yıldan itibaren aktif olarak araştırmalara katılarak araştırma becerisi ile birlikte zengin araştırma yöntemi ve ileri istatistik bilgisi kazanacaktır. Ayrıca, fakülte ve üniversite içerisindeki diğer programlarla işbirliğinde yürütülen disiplinler arası çalışmalara katılma ve üniversitedeki diğer laboratuvarlardan yararlanma olanağı da bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı hem akademik hem de pratik uygulama düzeyinde çalışacak yeni kuşak bilim insanları, siyasa yapıcı ve uygulayıcılarını yetiştirmeyi hedeflemekte ve lisansüstü öğrencilerine dış politika, çevre, enerji, kentleşme, sağlık ve refah politikaları gibi önde gelen alanlarda analiz ve değerlendirme yapabilecek ve politika geliştirebilecek yetiler kazandırmayı amaçlamaktadır.  Lisansüstü eğitim programı, Türkiye siyasetine dair sağlam bir teorik altyapıyı, günümüz dünyasında ve kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında giderek önem kazanan yöntem bilimleri ile birleşmektedir. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi’nin entelektüel ve akademik kaynaklardan beslenen esnek müfredatıyla Türkiye Çalışmaları, öğrencilere Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uyuşmazlık Analizi, Avrupa Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar alanlarında geniş bir ders yelpazesi sunmaktadır. Programın ana bileşenleri, titiz bir sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri eğitimi; çeşitli uzmanlık alanları; Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Araştırmaları Merkezi de dahil olmak üzere Sabancı Üniversitesi'nin tanınmış merkezlerinde politika staj programı ve araştırma asistanlığı fırsatlarından oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı tezli yüksek lisans programında tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesinin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın programın incelediği iki daldan birine uygulanabilir olması beklenmektedir.

Detaylı Bilgi

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023