Ana içeriğe atla

Homepage

Üniversiteden Haberler

Lisans Programları

 

Ekonomi programının amacı, öğrencilere ekonomi teorisi ve uygulamaları konusunda yetkin bir temel oluşturmaktır. Program, iş dünyası ve yöneticilik alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilere stratejik analiz ve yönetim becerileri sunar. Onların mali piyasalar, para ve maliye politikaları, altyapı sektörlerinin regülasyonu gibi alanlarda gerekli becerileri edinmelerini sağlar.

Detaylı Bilgi

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı; görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarında öğrencilerin derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlar. Öğrencilerimiz bu bilgileri uygulamalı ses, etkileşim ve zamansal eserler gibi yaratıcı çalışmalarla pratiğe döker.

Detaylı Bilgi

* Kültürel Çalışmalar Lisans Programı 2020-2021 akademik yılından başlamak üzere yeni öğrenci alımına kapanmıştır. Mevcut öğrencilerimiz diploma programı seçiminde Kültürel Çalışmalar Lisans Programını tercih etmeye devam edebilecektir.

Kültürel Çalışmalar Lisans Programı’nda farklı disiplinlerden akademisyenler, Türkiye’deki ve dünyadaki çağdaş kültür dinamiklerini incelemek ve bunların bir parçası olmak için yeni yollar geliştirmek üzere bir araya gelir. Kültürel Çalışmalar Programı, öğrencilere oldukça geniş bir kuramsal yaklaşım yelpazesi sunar. Edebiyat ve kültür kuramı, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, uluslararası hareketlilik, göç, etnik kimlikler ve vatandaşlık, temsil politikaları, bellek çalışmaları ve sözlü tarih bu programda vurgulanan alanlar arasında gösterilebilir. Bu temellerden beslenen öğrenciler, kültürel etkinlikler, reklamcılık, yerel yönetim girişimleri, AB ve diğer uluslararası kamusal projeler, toplumsal politikalar, eğitim ve insan hakları konularında kariyerlerine yön verebilirler.

Detaylı Bilgi

Bu programda öğrenciler, insan davranışlarını şekillendiren psikolojik, biyolojik, toplumsal ve kültürel etkenleri keşfeder, araştırma becerilerini geliştirme fırsatı yakalar.

Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, toplumsal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir bakış açısı sunar. Öğrenciler yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlayabilme, sorgulayabilme ve imkân dahilinde yeni politikalar üretebilme becerisi kazanır. Öğrenciler bu alandaki temel derslere ek olarak, yönetişim ve siyasi düşünce alanlarından birini seçip uzmanlaşabilir. Diğer sosyal bilim dallarıyla harmanlanan bir ders programı oluşturmak da mümkündür. Öğrencilerimize Türkiye Siyaseti, Orta Doğu ve Avrupa Siyaseti, Formel Modelleme, Siyasal Analiz ve Siyasal Düşünce alt alanlarında eğitim sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Yüksek Lisans Programları

 

Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı; AB siyaseti, Türkiye ile İlişkiler ve Genişleme Politikaları alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir programdır. Avrupa Çalışmaları programımız bünyesinde üç Jean Monnet Kürsüsü bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Ekonomi yüksek lisans ve doktora programı, öğrencilere ekonomi bilimi ve uygulama tekniklerinde çok güçlü bir temel sağlar. Akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlayan bu yüksek lisans programı, kamu politikalarıyla ilişkili olarak güçlü bir kuramsal altyapı sunar. İleride kamu veya özel sektörde ekonomist olarak çalışmak isteyen öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında gereken nitelikleri kazandırır. SSBF doktora programı ise akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından tercih edilir. Bazı doktora mezunlarımız özel sektörde veya kamusal araştırma çalışmalarında üst düzey pozisyonlarda yer alırlar. SSBF Ekonomi Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de benzeri olmayan bir derinlik ve çeşitlilik sunuyor.

Detaylı Bilgi

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı tezli yüksek lisans programında tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesinin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın programın incelediği iki daldan birine uygulanabilir olması beklenmektedir.

Detaylı Bilgi

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nda, farklı disiplinlerden akademisyenler bir araya gelerek beşeri ilimler ve sosyal bilimler alanlarında diyalog ve ortak araştırma geliştirirler. Program öğrencilere, Türkiye ve dünya genelindeki kültür politikalarına eleştirel bir bakış geliştirebilecekleri özgür, entelektüel bir ortam sunar. Programın en kuvvetli yönleri arasında etnografik ve yorumlayıcı yöntemlerin kullanımı ve disiplinler arası işbirlikleri sayılabilir.

Detaylı Bilgi

Sabancı Üniversitesi Psikoloji programı, insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını inceleyen aktif bir araştırmacı grubunu bir araya getirmektedir. Yüksek lisans programımız da araştırma deneyiminin uygulanmasına oldukça önem vermektedir. Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren çeşitli alanlardaki araştırma projelerine katılıp, aktif rol alabileceklerdir. Daha da fazlası, üniversite içerisindeki diğer program ve fakültelerle olan etkileşimimiz sayesinde birçok disiplinlerarası uygulamalı araştırma imkanı da sağlamaktayız. Yüksek lisans programımızı tamamlayan öğrencilerimiz bilimsel makaleler yazarak ve bunları seminerler ve konferanslarda sunarak bilimin yayılmasında kapsamlı bir deneyim kazanmış olacaklardır. Hedefimiz sağlam bir yöntembilimi ve istatistik zemini sağlamak, eleştirel düşünce becerisi geliştirmek ve araştırma sürecinin her adımına dair deneyim ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerimiz, video ekipmanlı gözlem laboratuvarları, EEG'ler, online anket yazılımları, bilgisayar temelli deney odaları, göz izleme cihazları, geniş grup çalışma alanları, yüz elektromiyografi aletleri ve elektrodermal aktivite aletleri gibi son teknoloji ürünü araçlara erişme fırsatına sahip olacaklardır.

Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi programı, öncelikli olarak öğrencilere toplumsal olgu ve olayları bilimsel temeller ile değerlendirebilme yeteneğini sağlar. Bu yetenek, öğrencilerin yaygın görüş ve uygulamaları sorgulayabilmelerini, gerektiğinde de yenilerini geliştirebilmelerini mümkün kılar. Siyaset Bilimi programındaki dersler, ağırlıklı olarak bu amaca uygun şekilde belirlenir. Ancak öğrencilerimizin diğer sosyal bilim dallarını da kapsayan bir eğitim programı belirlemesi ve çeşitli diğer dersleri de alması mümkündür.

Detaylı Bilgi

Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi üzerine uzmanlaşmayı tercih eden öğrencilerimiz, Tarih programımızı seçebilir. Önyargısız ve eleştirel metotlarla yakın ve uzak tarihimizi inceleyen bu program, güncel tarih çalışmalarındaki ileri düzey pratiklere yer verir. Tarih programı, ayrıca Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin disiplinler arası yapısından da yararlanır ve geçmiş kadar günümüzdeki gelişmeleri de sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek öğrenciler yetiştirir.

Detaylı Bilgi

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı hem akademik hem de pratik uygulama düzeyinde çalışacak yeni kuşak bilim insanları, siyasa yapıcı ve uygulayıcılarını yetiştirmeyi hedeflemekte ve lisansüstü öğrencilerine dış politika, çevre, enerji, kentleşme, sağlık ve refah politikaları gibi önde gelen alanlarda analiz ve değerlendirme yapabilecek ve politika geliştirebilecek yetiler kazandırmayı amaçlamaktadır.  Lisansüstü eğitim programı, Türkiye siyasetine dair sağlam bir teorik altyapıyı, günümüz dünyasında ve kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında giderek önem kazanan yöntem bilimleri ile birleşmektedir. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi’nin entelektüel ve akademik kaynaklardan beslenen esnek müfredatıyla Türkiye Çalışmaları, öğrencilere Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uyuşmazlık Analizi, Avrupa Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar alanlarında geniş bir ders yelpazesi sunmaktadır. Programın ana bileşenleri, titiz bir sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri eğitimi; çeşitli uzmanlık alanları; Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Araştırmaları Merkezi de dahil olmak üzere Sabancı Üniversitesi'nin tanınmış merkezlerinde politika staj programı ve araştırma asistanlığı fırsatlarından oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi

Toplumsal barış sağlanmasına ve uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik girişimlere öncülük etmeyi hedefleyen ve bu çalışmaların en verimli şekilde nasıl yürütüleceğini belirleyen bir programdır. Programın öncelikli amacı, bu alanda akademik kariyere ilgi duyan öğrencileri doktoraya hazırlamaktadır. Hem Türk hem de yabancı öğrencilere konuyla ilgili lisansüstü eğitim sağlanır.

Detaylı Bilgi

Doktora Programları

 

Sabancı Üniversitesi Deneysel Psikoloji Doktora (Ph.D.) programı, öğrencileri bilişsel psikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarında deneysel araştırma yapmak üzere yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Ekonomi yüksek lisans ve doktora programı, öğrencilere ekonomi bilimi ve uygulama tekniklerinde çok güçlü bir temel sağlar. Akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlayan bu yüksek lisans programı, kamu politikalarıyla ilişkili olarak güçlü bir kuramsal altyapı sunar. İleride kamu veya özel sektörde ekonomist olarak çalışmak isteyen öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında gereken nitelikleri kazandırır. SSBF doktora programı ise akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından tercih edilir. Bazı doktora mezunlarımız özel sektörde veya kamusal araştırma çalışmalarında üst düzey pozisyonlarda yer alırlar. SSBF Ekonomi Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de benzeri olmayan bir derinlik ve çeşitlilik sunuyor.

Detaylı Bilgi

Siyaset Bilimi programı, öncelikli olarak öğrencilere toplumsal olgu ve olayları bilimsel temeller ile değerlendirebilme yeteneğini sağlar. Bu yetenek, öğrencilerin yaygın görüş ve uygulamaları sorgulayabilmelerini, gerektiğinde de yenilerini geliştirebilmelerini mümkün kılar. Siyaset Bilimi programındaki dersler, ağırlıklı olarak bu amaca uygun şekilde belirlenir. Ancak öğrencilerimizin diğer sosyal bilim dallarını da kapsayan bir eğitim programı belirlemesi ve çeşitli diğer dersleri de alması mümkündür.

Detaylı Bilgi

Sabancı Üniversitesi Sosyal Psikoloji Doktora programı, bireylerin ve grupların davranışlarını ileri araştırma yöntemleri kullanarak anlamayı amaçlayan araştırma yönelimli bir eğitim sunmaktadır. Programda öğrencilerin doğrudan erişimine açık, birey, çift ve grup düzeyinde gözlem, deney ve araştırma yürütmek için kurulmuş, ileri teknik donanıma sahip çok sayıda laboratuvar bulanmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrenciler ilk yıldan itibaren aktif olarak araştırmalara katılarak araştırma becerisi ile birlikte zengin araştırma yöntemi ve ileri istatistik bilgisi kazanacaktır. Ayrıca, fakülte ve üniversite içerisindeki diğer programlarla işbirliğinde yürütülen disiplinler arası çalışmalara katılma ve üniversitedeki diğer laboratuvarlardan yararlanma olanağı da bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi üzerine uzmanlaşmayı tercih eden öğrencilerimiz, Tarih programımızı seçebilir. Önyargısız ve eleştirel metotlarla yakın ve uzak tarihimizi inceleyen bu program, güncel tarih çalışmalarındaki ileri düzey pratiklere yer verir. Tarih programı, ayrıca Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin disiplinler arası yapısından da yararlanır ve geçmiş kadar günümüzdeki gelişmeleri de sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek öğrenciler yetiştirir.

Detaylı Bilgi

Bu programımız, öğrencileri toplumsal cinsiyet analizlerini şekillendiren kavram, yöntem ve yeni araştırmalarla tanıştırarak, toplumsal cinsiyet ve cinsellik ilişkilerinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel oluşumları nasıl şekillendirdiklerini, farklı akademik disiplinlerden beslenerek araştırmayı amaçlar. Programın ilk hedefi, akademisyen ve eğitimci adayları için ileri eğitim ve araştırma fırsatları sunmak; ikinci hedefi ise kamu politikaları, sivil toplum örgütleri ve insan hakları araştırmaları ve savunuculuğu gibi alanlarda toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütecek profesyoneller yetiştirmektir. Antropoloji, Sosyoloji, Edebiyat, Siyaset Bilimi, Uyuşmazlık Araştırmaları, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Yönetim Bilimleri ile Doğa Bilimleri alanlarındaki öğretim üyelerinin işbirliği ile yürütülen disiplinler arası bir programdır.

Detaylı Bilgi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesini seçmek için 4 Neden

Sıralamalarda Üniversitemiz

 

 

  1. Güçlü bir temel müfredat ve çift anadal - yandal imkanları ile desteklenen disiplinlerarası eğitim
  2. Araştırma ve sanat çıktılarında uluslararası kriterlerle ölçülebilir mükemmeliyet
  3. Yüksek öğretim üyesi - ögrenci oranı, geniş burs imkanları, laboratuar ve sanat stüdyoları ile güçlü bir altyapı
  4. Yüksek uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi oranı; dünyanın önde gelen üniversiteleri ile çok sayıda işbirliği antlaşmaları

Destekli projelerimiz hem sayı hem de kapsam açısından bir hayli genişlemiş bulunuyor

 

Söz konusu projeler Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Komisyonu (özellikle Marie-Curie Geri Dönüş Hibeleri ve altıncı/yedinci çerçeve programları kapsamında) ve diğer kaynaklar tarafından desteklenmektedir.

Siyaset Bilimi 2023,Sabancı Üniversitesi Doktora Programı Mezunu

YASEMİN TOSUN

SSBF Lisansüstü Programları - Siyaset Bilimi Programı

Sabancı Üniversitesi'nin disiplinler arası eğitim anlayışı ile günümüzün yeni tasarımcı ve sanatçı adaylarına ideal bir eğitim ortamı sunmaktayız.

SSBF Lisansüstü Programları - Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı