Skip to main content

Öğretim Üyemiz Nebi Sümer’in projesine TÜBİTAK desteği

Nebi Sümer’in projesi, “İşsiz Erkeklerin Babalık Algısı ve Ebeveynlik Katılımı: Almanya’daki Türk Babalarla Türkiye’deki Babaların Karşılaştırılması” başlığını taşıyor.

Proje kapsamında Türkiye’den araştırmacı partnerler ODTÜ’den Prof. Dr. F. Umut Beşpınar ve Marmara Üniversitesi’nden Dr. Zeynep Beşpınar, DAAD ekibi Yürütücüsü Almanya Ruhr-Universitat Bochum’dan Dr. Anna Sieben yer alıyor.

Projede, Türkiye’den Almanya’ya giden göçmenler arasında babaların işsiz kaldığı ailelerde yaşanan sorunları karşılaştırmalı bir araştırma deseniyle, disiplinler arası (sosyoloji ve psikoloji) bir perspektiften incelemek hedefleniyor. Ayrıca Almanya’daki göçmen işsizliği sorununu babaların gözünden anlamak, işsizliğin erkeklik ve aile dinamiklerine etkileri saptamak ve çözüm ve destek önerileri geliştirmek amaçlanıyor.

Projenin önemine değinen Nebi Sümer, şunları söyledi: Kültürel farklılıklar, işsiz erkeklerin eşlerinin genellikle çalışıyor olması, işsizlik parasının kalıcı gelir olarak görülmesi gibi çok sayıda nedenle Türkiye kökenli işsiz erkekler işsizliği farklı deneyimlemekte, kendileri ve aileleri olumsuz etkilenmektedir. Yaygın olmasına karşın araştırılmamış olan bu konu derinlemesine incelenerek araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatine sunulacaktır.

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telephone: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı University 2023