Ana içeriğe atla

Öğretim Üyemiz Ahu Antmen'in Makalesi

Öğretim üyemiz Ahu Antmen’in “Nazmi Ziya and Turkish Impressionism” başlıklı makalesiyle katkıda bulunduğu Globalizing Impressionism: Reception, Translation and Transnationalism (Yale University Press, 2020) kitabı, dünyanın saygın sanat dergilerinden Art in America tarafından Empresyonizm akımı hakkındaki en temel beş kaynak kitaptan biri olarak tanıtıldı. Editörlüğünü Alexis Clark ve Frances Fowle’un üstlendiği Globalizing Impressionism, Linda Nochlin’in Impressionism and Post-Impressionism 1874-1904, Robert L. Herbert’in Impressionism: Art, Leisure and Parisian Society gibi sanat tarihi literatüründe empresyonizm konusunda yayımlanmış başlıca kaynak kitaplar arasında anılırken, akımın tarihinde daha önce göz ardı edilen coğrafyalara ve sanatçılara yer vermesiyle övüldü. Ahu Antmen’in makalesi, başta Nazmi Ziya Güran olmak üzere yapıtları S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonunda da temsil edilen ve “Türk Empresyonistleri” olarak anılan 1914 Kuşağı sanatçılarını yerel ve uluslararası ölçekte değerlendirirken, Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesi’ne uzanan süreçte etkinlik gösteren bu sanatçıların neden Empresyonizm akımına yöneldiklerini ve kendilerine özgü yaklaşımlarını irdeliyor.

Detaylı bilgi için;

https://www.artnews.com/list/art-in-america/columns/most-essential-books-impressionism-1234703888/globalizing-impressionism-reception-translation-and-transnationalism/


Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023