DİNLE

Doktora Yeterlik Sınavı Kuralları

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora Yeterlik Sınavları

Yüksek lisans derecesiyle kabul almış doktora programı öğrencileri, GR ve seminer dersleri de dahil olmak üzere tüm ders yükümlülüklerini en geç 4. dönemin sonuna, lisans derecesiyle kabul almış doktora öğrencileri ise en geç 6. dönemin sonuna kadar tamamlamak zorundadırlar. Derslerini tamamlayan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.  Yüksek lisans derecesiyle doktora yapan öğrenciler en geç 5. dönemin, lisans derecesiyle doktora yapan öğrenciler ise en geç 7. dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girebilirler.

Doktora programlarımız için yeterlik sınavı alanlarına ve detaylı bilgilere aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Ekonomi Doktora Programı
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı
Tarih Doktora Programı
Siyaset Bilimi Doktora Programı