Ana içeriğe atla
Ersin KalaycıoğluSanat ve Sosyal Bilimler FakültesiEmeritus Öğretim Üyesi(216) 483 9345kalaycie@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

Emeritus Öğretim Üyesi


Education

Lisans: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1969 - 1973 Yüksek Lisans: The University of Iowa Department of Political Science 1975 Doktora: The University of Iowa Department of Political Science 1977

Areas of Interest

Dr. Kalaycıoğlu gerek tek başına, gerek meslekdaşlarıyla birlikte çeşitli araştırmalarda çalıştı . "Political Conditions of Rural Economic Development Project," konulu bir araştırmayı Prof. Dr. İlter Turan';la birlikte ve the University of Iowa';nın desteği ile 1978-1980 yılları arasında Türkiye';nin altı bölgesinden seçilmiş 12 köyünde yürüttü. Türkiye Büyük Millet Meclisi';nin kurumsallaşması konusundaki araştırmasını 1984 ve 1988 yıllarında tasarladı ve 17. ve 18. Dönem Meclis';lerinde, Boğaziçi Üniversitesi';nin mali desteğiyle yürüttü. 1986 yılında Prof. Dr. Yılmaz Esmer ve Hamit Fişek';le birlikte TÜSİAD';ın mali destek sağladığı ";Türkiye';de Hanehalkının Sosyo-Ekonomik Öncelikleri"; araştırmasını hazırladı, yürüttü ve raporunu yazdı. 1990 yılında Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer';le birlikte Türkiye';de Değerler araştırmasını yürüttü. Aynı araştırmanın 1996 - 1997 yıllarındaki uygulamasına Yılmaz Esmer'le birlikte katıldı. 2002 yılında Ali Çarkoğlu ve Üstün Ergüder ile birlikte ";Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı"; araştırmasında yer aldı. 2003 yılında Binnaz Toprak ile birlikte ";İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın"; araştırmasını yürüttü. 2006 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye';de Sosyo-politik Tercihler, Tutumlar ve Eğilimler konulu bir saha araştırmasını Sabancı Universitesi öğretim üyelerinden Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. 2007 yılı Mayıs - Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında seçmen davranışı araştırmasını Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. Ali Çarkoğlu ile birlikte International Social Survey Program (ISSP)’ın Türkiye araştırmalarını yürütmekte olup, 2008 – 2010 yılında Dindarlık saha araştırması, 2010’da da Toplumsal Eşitsizlik ve Çevre konulu saha araştırmalarını tamamladı. Her üç saha araştırmasının sonuçlarını da Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin katkılarıyla Ali Çarkoğlu ile birlikte yayınladı. 2011 yılında Ali Çarkoğlu’nun yürüttüğü genel seçim araştırmasına katıldı ve yine ISSP’nin 2011 yılı saha taraması olan Sağlık, 2012 Aile ve 2013 Milliyetçilik konulu saha araştırmalarını da Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. Dr. Kalaycıoğlu halen ISSP’nin 2014 - 2019 alan taramalarını içeren “Vatandaşlık” “Hükümetin Rolü” "İşe Yönelim" ve "Dindarlık" çalışmalarını da Ali Çarkoğlu ile birlikte yönetmiştir.

Memberships

Bilim Akademisi, Siyasi İlimler Türk Derneği (SITD), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Istanbul Politikalar Merkezi (IPM), International Studies Association (ISA), International Political Science Association (IPSA)

Article
Book
Book Section / Chapter
Working Paper / Technical Report
Publications Prior to SU

Kitapları: Karşılaştırmalı Siyasal Katılma: Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir Inceleme (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Yayını, 1983): 430 sayfa. Çağdaş Siyasal Bilim: Teori, Olgu ve Süreçler (Istanbul: Beta Yayınları, 1984): 446 sayfa. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi (Istanbul: Beta Yayınları, 1986): 544 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim (Istanbul: Der Yayınları, 1995): 560 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). Turkey: Political, Social and Economic Challenges for the 1990s (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1995). (Çiğdem Balım, Cevat Karataş, Gareth Winrow, Feroz Yasamee ile birlikte derleme). Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme (İstanbul, Alfa Yayınları: 2000): 466 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın (Istanbul, TESEV: 2004): 115 sayfa. (Binnaz Toprak’la birlikte). Turkish Dynamics: A Bridge Across Troubled Lands (New York, Palgrave, Macmillan, 2005). Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme (İstanbul, Alfa / Aktüel Yayınları: 2007) 564 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). Telif eser  olarak yazılan Turkish Democracy Today: Elections, Participation and Stability in an Islamic Society, (London: I. B. Tauris, 2007) (Ali Carkoğlu ile birlikte yazılmıştır) veThe Rising Tide of Turkish Conservatism, (New York, N.Y: Palgrave Macmillan, 2009) (Ali Çarkoğlu ile birlikte yazılmıştır). Derlediği Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2011) (Deniz Kağnıcıoğlu ile birlikte derlemiştir) ve Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler  (Kısaltılmış Yeni Baskı) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2012) (Deniz Kağnıcıoğlu ile birlikte derlenmiştir). Derlediği Türk Siyasal Hayatı: Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (5. Baskı) (Bursa: Sentez Yayınları, 2014) (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derlemiştir). Halk Yönetimi: Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya, (Ankara, Efil Yayınları, 2021). Fragile but Resilient? Turkish Electoral Dynamics 2002 – 2015, (Michigan: University of Michigan Press, 2021). (ISBN-10 : 0472132431; ISBN-13 : 978-0472132430); (Ali Çarkoğlu ile birlikte yazılmıştır).

 

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun