Ana içeriğe atla
Fuat Keyman Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (212) 292 4939 / 1402 fuatkeymansabanciunivedu
Jobs

Öğretim Üyesi


Education

 

Post-doktora Araştırması, Department of Political Science, Wellesley College, ve Center of International Affairs, Harvard Üniversitesi, 1992-1994

 

Ph.D. Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset, Carleton Üniversitesi, Ottawa, Kanada, 1984-1991

 

M.S. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1981-1983

 

B.S. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1976-1981

 

Memberships

Studies in Political Economy European Journal of Social Theory European Journal of International Relations European political Science Research Review of International Political Economy Doğu Batı (East West Publications) Düşünen Siyaset (Thinking Politics) Demokrasi platformu (Democracy Platform) Hukuk ve Adalet (Law and Justice) Sivil Toplum (Sivil Society) Turkish Political Science Association Economic and Foreign Policy Forum International Relations Journal (UI Dergisi) Theory, Society and Culture Journal of Democracy New Perspectives

Article
Book
Book Section / Chapter
Working Paper / Technical Report
Publications Prior to SU

KİTAPLAR

 • Keyman, Fuat. Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracy. Oxford: Lexington, Mart, 2008.
 • Keyman, Fuat, Serap Yazıcı ve Kemal Gözler. Essay in Honor of Ergun Özbudun - Siyaset Bilimi Cilt I. Ankara: Yetkin Yayınları, 2008.
 • Keyman, Fuat, ve Ziya Öniş. Turkish Politics in a Changing World. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim, 2007.
 • Keyman, Fuat. State Problem in Turkey: Globalization, Civil Society and Democracy. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim, 2006.
 • Keyman, Fuat, ve Ahmet İçduygu, Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences. Londra: Routledge, Ocak, 2005. (Global Governance Series)
 • Keyman, Fuat. Changing World, Transforming Turkey. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.
 • Keyman, Fuat. Liberalism, State and Hegemony. İstanbul: Everest, 2002.
 • Keyman, Fuat, ve Yaşar Sarıbay. Turkey in Global-Local Nexus. İstanbul: Alfa, 2000.
 • Keyman, Fuat. Turkey and Radical Democracy: Politics and Democratic Governance in Late-Modernity. İstanbul: Alfa, 2000.
 • Keyman, Fuat. Public Sphere and Participatory Democracy. İstanbul: Demokrasi Kitaplari, 1999.
 • Keyman, Fuat, Mahmut Mutman, ve Meyda Yeğenoğlu, Haz. Orientalism, Hegemony, Cultural Difference. İstanbul: İletişim, 1999.
 • Keyman, Fuat, ve Yaşar Sarıbay. Globalization, Civil Society and Islam. Ankara: Vadi, Aralık, 1998.
 • Keyman, Fuat. Globalization, State, and Identity/Difference: A Critical Social Theory of International Relations. New Jersey: Humanities Press, Ocak, 1997.

Kitap Bölümleri

 • Keyman, Fuat. “Europeanization, Democratization and Human Rights in Turkey.” Turkey and the European Union içinde, Haz. E. LaGro ve K. Erik Jorgensen. New York: Palgrave, 2007.
 • Keyman, Fuat. “11 Eylül Sonrası Dünyada Türkiye'nin Dış Politikası: Demokratikleşme, Ekonomik İstikrar, Güvenlik.” Dönüşüm Sürecindeki Türkiye: Aktörler, Alanlar, Sorunlar içinde, Haz. Davut Dursun, Burhanettin Duran, Hamza Al. İstanbul: Alfa, 2007.
 • Keyman, Fuat, ve Yılmaz Özbağcı. “Modernity and Nationalism: Turkey and Iran in Comparative Perspective.” The SAGE Handbook of Nations and Nationalism içinde, Haz. K. Kumar ve G. Delanty. London, SAGE Publication Limited, 2006.
 • Keyman, Fuat. “Turkey between Europe and Asia.” Europe and Asia Beyond East and West içinde, Haz. G. Delanty. Londra: Routledge, 2006.
 • Keyman, Fuat. “Postmodernizm, Kimlik ve Demokrasi”, Türkiye'de Siyasal Hayat içinde, Haz. Adnan Küçük, Selahattin Bakan ve Ahmet Karadağ. İstanbul: Aktüel Yayınları, 2005.
 • Keyman, Fuat, ve Ahmet İçduygu. “Introduction: citizenship, identity, and the question of democracy in Turkey.” Keyman, Fuat. “Articulating citizenship and identity: the ‘Kurdish Question’ in Turkey.” In Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences içinde, Haz. Fuat Keyman ve Ahmet İçduygu, Londra: Routledge, Ocak, 2005. (Global Governance Series)
 • Keyman, Fuat. “Modernity, Democracy an Civil Society.” Environmentalism in Turkey içinde, Haz. Fikret Adaman. Londra: Ashgate, 2005.
 • Keyman, Fuat. “Turkey: Globalization, Democratic Governance and Inequality.” Getting Globalization Right: The Dilemmas of Inequality içinde, Haz. J. Tulchin ve G. Bland, Boulder: Lynne Rienner, 2005.
 • Keyman, Fuat, ve Ziya Öniş. “Helsinki, Copenhagen, and beyond: Challenges to the New Europe and the Turkish State.” Turkey and European Integration: Accession Prospects and Issues içinde, Haz. M. Uğur ve N. Canefe, Londra: Routledge, 2004.
 • Keyman, Fuat. “Cultural Globalization in Turkey.” Many Globalizations içinde, Haz. P. L. Berger ve S. Huntington, Oxford: Oxford University Press, 2002.
 • Keyman, Fuat. "Resisting Difference in International Relations Theory." Orientalism, Hegemony, Cultural Difference içinde, Fuat Keyman, Mahmut Mutman ve Meyda Yeğenoğlu, 1996.
 • Keyman, Fuat. "Critical Theory in International Relations: Hegemony, Rationality and Identity." Theories of International Relations içinde, Haz. A. Eralp. İstanbul: İletişim, 1996.

MAKALELER

İngilizce Makaleler

 • Globalization, modernity and democracy: In search of a viable domestic polity for a sustainable Turkish foreign policy, New Perspectives on Turkey, no. 40, Mart 7-27, 2009.
 • “Turkey and Postnational Europe,” European Journal of Social Theory, 11:1, 2008.
 • “Modernity, Secularism and Islam in Turkey,” Theory Culture & Society, Mart, 2007.
 • “Globalization, and Social Democracy in the European periphery: Paradoxes of the Turkish Experience,” Globalizations, vol.4, issue 2, Haziran 2007.
 • “Revisiting Critical Theory in the Post-9/11 Era,” Publics, Ekim 2007.
 •  Double-face State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey, Middle Eastern Studies, 2006.
 •  “Globalization, Alternative Modernities and the Political Economy of Turkey,” Review of International Political Economy, 2005.
 • A New Path Emerges, Journal of Democracy, 2003
 • Globalization, Security and Migration: The Case of Turkey, Global Governance, 2000.

Türkçe Makaleler

 • “Rethinking Identity and Turkey”, Doğu Batı, vol.41, Yaz 2007.
 • “Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, vol.3, 9, 2006.
 • “Türkiye Dış Politika ve Orta Doğu’nun Yeniden Yapılandırılması”, Avrasya Dosyası, vol.12, 2, Yaz 2006.
 • “Globalleşme, Özgürlük, Etik ve Siyaset”, Sivil Toplum, vol.2, 5, 2004.
 • “Türkiye’de Sosyal Demokrasi”, Doğu Batı, vol. 29, Ağustos 2004.
 • “Turkey, European Union, and Social Democracy”, Opening, 2004.
 • “Post-September 11 World and Democratic Governance”, Law and Justice, vol.1, 1, 2004.
 •  “Türkiye’de Sivil Toplum ve Avrupa”, CSDC, 2004. http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/avrupa-da-ve-turkiye-de-sivil-toplum
 • Religion, Tradition, and Democratization:  Turkish Experience”, Karizma, v.5, 19, 2004.
 •  “Rethinking Secularism in Turkey”, East/West, 2003.
 • “Globalization and Atlernative Modernities”, Toplum ve Bilim, 2002. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=164080
 • “Orientalism and Justice in the post-September-11 World”, East/West, 2002.
 • “Globalization and Development in the post-September-11 World”, East/West, 2002.
 • "Public Sphere and Republican Liberalism", East/West, 1998.
 • "Globalization, Constitutionalism and the Citizenship Debate in Turkey", East/West, 1998, Ahmet İçduygu ile birlikte.
 • "Kemalizm, Oryantalizm ve Modernite", Doğu/Batı, 1998.
 • "The Possibility of Republican Liberalism in Turkey", Varlık, 1998.
 • "The Question of Hegemony in post-Cold War World Politics", Economic Approach, 1998.
 • "Levent Tezcan’a yanıt: Kemalizm, gelenek ve demokratik açılım", Toplum ve Bilim, 1997. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=164080
 • "Küçülen ve parçalanan dünyada siyaseti anlamak", Toplum ve Bilim,  (no.68, 1995).
 • "Kemalism as a Project of Modernity", Varlık, (no.1069, 1996).
 • "The Crisis of Social Democracy in Turkey", Economic Approach, (no.15, 1996).
 • Globalization and Identity: Reflections on Turkish Politics in the 1990s", Ekonomi ve Toplum (no.5, 1996).
 • Globalization, Participatory Democracy and Modern Organization Theory", Economic Approach, (no.12, 1995).
 • "Globalization and Democracy", Democracy Bulletin, (no.16, 1995).
 • "Demokrasi, topluluk ve fark: Türkiye’deki liberalizm tartışmasına kuramsal bir katkı", Toplum ve Bilim, (no.66, 1995).
 • "Postmodernizm ve radikal demokrasi", Toplum ve Bilim, (no.62, 1993).

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023