Ana içeriğe atla
Feyza Çorapçı Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (216) 483 9376 feyzacorapcisabanciunivedu
Jobs

Öğretim Üyesi


Areas of Interest

Ebeveynlik, Bebek ve Çocuk Ruh Sağlığı, Önleyici Müdahale

Memberships

Türk Psikologlar Derneği, Society for Research in Child Development, International Society for the Study of Behavioral Development, Jean Piaget Society, Adolescence and Youth Research Association

Publications Prior to SU

Çorapçı, F., Yavuz, H. M., & Sümer, N. (2023). Predictors of warm and punitive parenting of young children during COVID-19. Journal of Child and Family Studies. 10.1007/s10826-023-02716-8 [SSCI]

Çorapçı, F., Börkan, B., Yeniad N., *Buğan-Kısır, B., Sart, H. & Müderrisoğlu, S. (2023). Preliminary findings of a home visiting program on stimulating parenting and child vocabulary in a sample of economically-disadvantaged families. Child & Youth Care Forum. https://doi.org/10.1007/s10566-023-09772-7 [SSCI]

Çorapçı, F., Eroğlu-Ada, F., Kalkan, R.B., & Duman, E.A. (2023). Environmental chaos in early child care and education programs: A study from Turkey. Early Childhood Research Quarterly, 65, 32-41. [SSCI]

Engel, K., Lunkenheimer, E., & Çorapçı, F. (2023). Do maternal power assertive discipline and warmth interact to influence toddlers’ emotional reactivity and noncompliance? Infant and Child Development, 32(5), e2442. [SSCI]

Eroğlu-Ada, F., Çorapçı, F., & Duman, E. (2023). Ev ortamı ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki çevresel kaosun çocukların yönetici işlevleri ile ilişkisinin incelenmesi [Investigating the relation between home and child care chaos on children’s executive functions]. Psikoloji Çalışmaları Dergisi [Studies in Psychology], 43 (1), 141-170. [ESCI]

Çorapçı, F., & Doğan, A. (2023). Önleme biliminde önemli ilkeler [Important principles in prevention science]. In F. Çorapçı & A. Doğan (Eds.), Çocuk ve ergenler için önleyici müdahale programları [Prevention programs for children and youth] (pp. 1-20). Nobel Akademik.

Çorapçı, F., Yeniad, N., Sart, H., & Müderrisoğlu, S. (2023). Erken çocuklukta ev ziyareti temelli aile rehberliği programı [Home visitation-based family guidance program in early childhood]. In F. Çorapçı & A. Doğan (Eds.), Çocuk ve ergenler için önleyici müdahale programları [Prevention programs for children and youth] (pp. 109-127). Nobel Akademik.

Buğan-Kısır, B., Eroğlu-Ada, F., & Çorapçı, F. (2022). Socio-emotional development in the preschool period: Investigating the predictive role of temperament, language development and emotion comprehension. Education & Science, 47, 1-23. [SSCI]

Çorapçı, F., Müderrisoğlu, S., Sart, H. & Yeniad N. (2022). Istanbul95: An early childhood initiative to improve child development. In H. Şen & H. Selin (Eds.), Childhood in Turkey: Sociological, educational and psychological perspectives (pp. 273-291). Springer Nature Switzerland AG.

Çorapçı, F., & Mustafaoğlu-Çiçek, N. (2021).  Çocukların haz erteleme etkinliğindeki olumsuz duyguları ve özdenetim becerileriyle ilişkili anne davranışları [Maternal responses that predict children’s negative emotions and self-regulation in a delay task]. Turkish Journal of Psychology, 36, 63-79. [SSCI]

Benga, O., Susa-Erdogan, G., Friedlmeier, W., Çorapçı, F., & Romonti, M. (2019). Maternal self-construal, maternal socialization of emotions and child emotion regulation in a sample of Romanian mother-toddler dyads. Frontiers in Psychology9, 2680-2690. [SSCI]

Friedlmeier, W., Çorapçı, F., Susa-Erdogan, G., Benga, O., & Kurman, J. (2019). Cultural variations in maternal regulatory responses during a waiting task. Culture and Brain, 7, 99-125.

Çorapçı, F., Benveniste, H., & Kancal, S. (2018). Does mothers‘ self-construal contribute to parenting beyond socioeconomic status and maternal efficacy? An exploratory study of Turkish mothers. Frontiers in Psychology, 9, 1245-1256. [SSCI]

Çorapçı, F., Friedlmeier, W., Benga, O., Strauss, C., Pitica, I., & Susa, G. (2018). Cultural socialization of toddlers in emotionally charged situations. Social Development, 27, 262-278. [SSCI]

Çorapçı, F., & Arıkan, G. (2017). Klinik psikolojide önleyici müdahale [Preventive interventions in clinical psychology]. Türkiye Klinikleri Dergisi, 2, 80-88.

Yavuz, H. M., Yağmurlu, B., Çorapçı, F., & Aksan, N. (2017). Role of temperament, parenting behaviors, and stress on Turkish preschoolers’ internalizing symptoms. Social Development, 26, 109-128. [SSCI]

Okur, E., & Çorapçı, F. (2016). Intracultural variations in emotion expression among Turkish children. Infant and Child Development, 25, 440-458. [SSCI]

Friedlmeier, W., Çorapçı, F., & Benga, O. (2015). Cultural perspective on emotional development in early childhood. In L. Jensen (Ed.), Oxford handbook of culture and development. Oxford University Press.

VanderWege, B., Sanchez, M., Friedlmeier, W., Mihalca, L., Goodrich, E., & Çorapçı, F. (2014). Emotion displays in media: A comparison between Romanian, Turkish, Euro-American children books. Frontiers in Psychology, 5, 1-12. [SSCI]

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023