Ana içeriğe atla

Karar ve Davranış Yan Dal Programı Yükümlülükleri

Karar ve Davranış Yan Dal Programı, öğrencilere bireysel ve müşterek davranışları ve alınan kararları anlama ve değerlendirmeye yönelik analitik ve normatif araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek düzeyde disiplinlerarası niteliğe sahip olan program; sosyal bilimler, beşeri bilimler, mühendislik ve yönetim bilimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli çalışma alanlarını kapsamaktadır. Ayrıca, bu yan dal programında sunulan dersler, öğrenilen çeşitli kuramların dünyadaki çeşitli problemlerin çözümünde uygulanmasına yönelik eğitim ve tartışma imkanı da sunacaktır.

Bu yan dal programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki yetkinliklere ulaşması hedeflenmektedir:

  • Alınan kararların ve davranışların kaynaklarını, gelişim süreçlerini ve geçirdikleri dönüşümleri anlamak
  • Bireysel ve toplu karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin toplumsal hayat ve iş hayatındaki sonuçlarını niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanarak analiz etmek
  • Karar ve davranışların geliştirilmesine dair bilgi sahibi olmak
  • Etik ikilemler üzerine düşünebilmek
  • Kişiler arası, grup içi, ve gruplar arası etkileşimleri geliştirmeye yönelik gerekli becerileri edinmek
  • Karar ve davranışların politika oluşturmaya yönelik etkilerini mikro ve makro düzeylerde incelemek
     

Program Yükümlülükleri Özeti

Ders Kategorisi

Min. ECTS Kredisi

Min. SU Kredi

Minimum Ders Sayısı

Zorunlu Dersler

-

6

2

Çekirdek Seçmeli Dersler

-

3

1

Alan Seçmeli Dersler

-

9

3

Toplam

-

18

6

 

Zorunlu Dersler

Her iki dersin de alınması gerekmektedir.

Ders

Adı

ECTS Kredi

SU Kredi

Fakülte

PSY 201

Zihin ve Davranış

6

3

SSBF

ECON 201

Oyunlar ve Stratejiler

6

3

SSBF

 

Çekirdek Seçmeli Ders

Aşağıdaki havuzdan en fazla 1 ders (3 SÜ kredisi) alınmalıdır. Listedeki derslerden birden fazlası alındığı takdirde, bu dersler tek bir ders olarak sayılacaktır. Örneğin, eğer bir öğrenci hem PSY 202 hem de CS 210 derslerini aldıysa, bu dersler bu yan dal programı çerçevesinde sadece bir ders yerine geçecektir.

Ders

Adı

ECTS Kredi

SUKredi

Fakülte

PSY 202

Psikolojide Araştırma Metodları ve İstatistik I

7

3

SSBF

SPS 311

Araştırma Teknikleri

7

3

SSBF

MGMT 203

İşletmede Veri Analizi ve Araştırmaya Giriş

6

3

YBF

MATH 306

İstatistiksel Modelleme

6

3

MDBF

CS 210

Veri Bilimine Giriş

6

3

MDBF

 

Alan Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan her biri 3 farklı kategoriden olacak şekilde en az 3 ders (9 SU kredisi) alınmalıdır.  Örneğin, bir öğrenci aşağıdaki listeden bir CULT (Kategori 1), bir POLS (Kategori 2) ve bir PSY (Kategori 3) dersi alırsa, bu dersler 3 seçmeli ders olarak sayılacaktır. Ancak, örneğin bir öğrenci aşağıdaki listeden bir CULT (Kategori 1), bir PHIL (Kategori 1) ve bir PSY (Kategori 3) dersi alırsa; aşağıdaki tabloda CULT ve PHIL aynı kategoride olduğu için, yan dal programı kapsamında sadece iki tane seçmeli ders almış sayılacaktır.

Kategori

Ders Kodları

Kategori 1

ANTH, CULT, PHIL, SOC

Kategori 2

IR, POLS, SPS, CONF

Kategori 3

PSY

Kategori 4

ECON

Kategori 5

CS, IE, IF

Kategori 6

MGMT, MKTG, ORG

 

Aşağıda, dahil edilen derslerin kategorilere göre dağılımına ve seçmeli derslerin listesine yer verilmektedir.

Kategori

Dahil edilen ders sayısı

Kategori 1

6

Kategori 2

12

Kategori 3

14

Kategori 4

1

Kategori 5

4

Kategori 6

7

Toplam

44

 

Kategori

Konu

Ders Kodu

Adı

ECTS Kredi

SU Kredi

Fakülte

Kategori 1

CULT

343

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular

3

6

SSBF

Kategori 1

CULT

434

Kültür Kuramları

3

6

SSBF

Kategori 1

PHIL

310

Zihin Felsefesi

3

6

SSBF

Kategori 1

SOC

201

Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri

3

6

SSBF

Kategori 1

SOC

321

Kent Sosyolojisi

3

6

SSBF

Kategori 1

SOC

432

Cinsellikler, Toplumsallıklar

3

6

SSBF

Kategori 2

IR

301

Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler

3

6

SSBF

Kategori 2

IR

389

İnsan Hakları ve Dünya Düzeni

3

6

SSBF

Kategori 2

IR

400

Uluslararası Çatışma ve Barış

3

6

SSBF

Kategori 2

IR

403

Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet

3

6

SSBF

Kategori 2

IR

493

Uluslararası Müzakere

3

6

SSBF

Kategori 2

POLS

303

Seçimler ve Siyasal Katılım

3

6

SSBF

Kategori 2

POLS

304

Karşılaştırmalı Siyasal Partiler ve Baskı Gruplar

3

6

SSBF

Kategori 2

POLS

351

Siyasal Değişimin Dinamikleri

3

6

SSBF

Kategori 2

POLS

401

Saha Araştırma/Anket Metodları

3

6

SSBF

Kategori 2

POLS

483

Etnisite ve Milliyetçilik

3

6

SSBF

Kategori 2

SPS

315

Sosyal Ağların Analizi

3

6

SSBF

Kategori 2

CONF

300

Çatışma Analizi ve Çözümü

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

310

Bilişsel Süreçler

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

314

Dil

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

315

Bellek

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

317

Öğrenme

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

320

Gelişim Psikolojisi

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

340

Sosyal Psikoloji

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

350

Sinirbilime Giriş

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

370

Duygusal Süreçler

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

405

Kültür ve Bilişsel Süreçler

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

450

Sinirbilimde Seçilmiş Konular

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

390

Duyumsama ve Algı

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

344

Grup Süreçleri

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

352

Bilişsel Sinirbilim

3

6

SSBF

Kategori 3

PSY

322

Yaşam Boyu Psikolojik Etkiler

3

6

SSBF

Kategori 4

ECON

312

Davranış Ekonomisi

3

6

SSBF

Kategori 5

CS

404

Yapay Zeka

3

6

MDF

Kategori 5

CS

412

Makine Öğrenmesi

3

6

MDF

Kategori 5

IE

405

Karar Analizi

3

6

MDF

Kategori 5

IF

467

Karar, Psikoloji ve Beyin

3

6

MDF

Kategori 6

MGMT

414

Müzakere Becerileri

3

6

YBF

Kategori 6

MKTG

301

Pazarlamaya Giriş

3

6

YBF

Kategori 6

MKTG

401

Pazarlama Araştırmaları

3

6

YBF

Kategori 6

MKTG

402

Tüketici Davranışları

3

6

YBF

Kategori 6

MKTG

410

Sosyal Medya Pazarlaması

3

6

YBF

Kategori 6

ORG

302

Örgütsel Davranış

3

6

YBF

Kategori 6

ORG

401

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

6

YBF

 

Yan dal programı hakkında daha fazla bilgi için Mustafa Oğuz Afacan (mafacan@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023