DİNLE

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yan Dal Programı Yükümlülükleri

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yan Dal programı, öğrencileri farklı seviyelerdeki uyuşmazlıkları anlama ve barışçıl bir şekilde dönüştürme araçları ile donatır. Program, ilgili öğrencilere farklı sosyal bilimler disiplinlerinde uyuşmazlık konusunda uzmanlaşmak için gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri sağlayarak farklı seviyelerdeki çatışmaları ve bunları çözme yollarını tanıtır.

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yan Dal Programı Çıktıları

  • Sosyal, politik, ekonomik, ticari ve kültürel çatışmaların nedenlerini ve bunların çeşitli seviyelerdeki sonuçlarını anlamak
  • Geçmiş ve günümüze ait çatışmalarla ilgili analitik bir anlayış geliştirmek
  • Çatışmaları çalışmak ve tanımlamak için gerekli araçları edinmek
  • Farklı çatışma çözme becerileri ve bu becerileri gruplar arası, devletlerarası, uluslararası ve örgütler arası çatışmalara uygulama yollarını öğrenmek.

Program Yükümlülükleri Özeti

Ders Kategorisi

Min. ECTS Kredisi

Min. SU Kredi

Minimum Ders Sayısı

Zorunlu Dersler

-

6

2

Alan Seçmeli Dersler

-

12

4

Toplam

-

18

6

 

Zorunlu dersler

CONF 300      Çatışma Analizi ve Çözümü

CONF 431      Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları

 

Alan Seçmeli Dersler

Aşağıdaki havuzdan en az 4 ders (12 SU kredisi) alınması gerekmektedir

Ders Adı

SU Kredisi

ECON 201 Oyunlar ve Stratejiler

3

ANTH 465 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto

3

CULT 362 Bellek Çalışmaları

3

CULT 442 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet

3

HIST 485 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları

3

HIST 436 Modern Ortadoğu Tarihi 

3

HIST 492 Türkiye Tarihinde Savaş ve Edebiyat

3

HIST 498 Kıbrıs Sorunu Tarihçesi

3

IR 389 İnsan Hakları ve Dünya Düzeni

3

IR 400 Uluslararası Çatışma ve Barış

3

IR 403 Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet

3

IR 410 Uluslararası Güvenlik

3

IR 493 Uluslararası Müzakere

3

SPS 311 Araştırma Teknikleri

3

POLS 434 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme I

3

POLS 448 Ortadoğu'da Uyuşmazlık

3

POLS 483 Etnisite ve Milliyetçilik

3

MGMT 414 Müzakere Becerileri

3

ORG 302 Örgütsel Davranış

3

POLS 401 Saha Araştırma/Anket Metodları

3

PSY 444  Gruplararası İlişkiler

3

 

Yan dal programı hakkında daha fazla bilgi için Ayşe Betül Çelik (bcelik@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.