Ana içeriğe atla

Öğretim Üyemiz Çiğdem Bağcı'nın TÜBA GEBİP Ödülü

Doç Dr. Sabahat Çiğdem Bağcı 2022 yılında TÜBA GEBİP ödülünü ‘Ahlaki azınlıklar olarak vegan ve çevreci grupların toplumsal algısı ve çevreci tutum/davranışlarda etkileri’ isimli sosyal psikolojik çalışması önerisi ile kazanmıştır. Bağcı bu projesinde çevrecilik davranışını gruplararası ilişkiler literatüründeki sosyal kimlik, ayrımcılık ve tehdit algısı teorileri ile entegre etmeyi hedeflemiştir. Çalışmada çevreciler ve veganlar gibi ‘ahlaki azınlıklar’ın daha geleneksel azınlık gruplarından ne derece farklı algılandığı, bu grubun genel kesim toplumda nasıl karşılandığı, ve daha da önemlisi bu algıların toplumun çevreci tutum ve davranışlarına ne şekilde etki edebileceği incelenecektir. Araştırmacı, hem nitel, hem de nicel veri yöntemleri ile özellikle de deneysel prosedürler kullanarak ahlaki üstünlük algısı yaratabileceği düşünülen bu grupların toplumun çevreciliğe bakış açısını nasıl şekillendirebileceğini test etmeyi amaçlamaktadır.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun