Ana içeriğe atla

Destekli Projeler

 • When will toleration become a full acceptance? Antecedents and implications of toleration towards refugees in Turkey, SU Presidental Research Fund, Çiğdem Bağcı.

 • Concert of memory systems: Why working memory reactivates information available in long-term memory?, SU Presidental Research Fund, Eren Günseli.

 • Robotlara ve Diğer Gruplara Yönelik Tutumların Geliştirilmesi: İnsan - Robot Etkileşiminin Gruplararası Temas Açısından İncelenmesiTÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Desteği, Junko Kanero, Çiğdem Bağcı.

 • Seçmen Beklentilerinin Güncellenmesinde Bilginin Rolü, TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Desteği, Özge Kemahlıoğlu.

 • Lokal-global Hareket Algısının Sinirsel Temsillerinin EEG Sinyallerinde İntermodülasyon Frekansları ile Objektif bir Şekilde Ayrıştırılarak İzlenmesi, TÜBİTAK 3051 Kariyer Geliştirme Desteği, Nihan Alp.

 • Türkiye’de Akıllı Kent Uygulamaları ve Gençlik: Kurumlar, Söylemler ve Deneyimler, TÜBİTAK 1001 Desteği, Zeynep Gülru Göker, Cenk Özbay.

 • Optimal Mechanism Design with Transfers, TÜBİTAK 1001 Research Grant, Mustafa Oğuz Afacan.

 • Disentangling the Underlying Neural Representations of Integration Processes in Local-global Motion Perception using EEG and the Neural Signature of Holistic Perception, TÜBİTAK 3501 Career Development Grant, Nihan Alp.

 • Galata ticaret hanlarının 1850 ve 1950 yılları arasında ve rıhtım bölgesi özelinde ekonomi, toplum ve insan ilişkileri açısından değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 2020-2021, Ayşe Ozil.

 • Çalkantılı bir Dönemde Avrupa'nın Gücünü Tekrar Kavramsallaştırmak: Çekişme, Önem ve Sürdürülebilirlik, Senem Aydın-Düzgit, Meltem Müftüler-Baç.

 • H2020- Whole-COMM: Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-Sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective, (2021-2024), Kristen Sarah Biehl Öztuzcu.

 • H2020-Re-ROOT - Arrival infrastructures as sites of integration for recent newcomers, 2021-2024, Kristen Sarah Biehl Öztuzcu.

 • H2020- Engage-Ensuring Good Global Governance for the EU, Meltem Müftüler-Baç (PI), Senem Aydin-Düzgit and Ezgi Uzun (Project team) (2021-2025)

 • ERC grant- OttoLegal: The Making of Ottoman Law, 2020-2025, Abdurrahman Atçıl.

 • COVID-19 Salgınında Aile İlişkileri Kalitesine Sosyal İlişkiler Modeli Yaklaşımı: COVID-19'un Merkeziyeti, Algılanan Farklılık ve Öz-kontrol, TÜBİTAK 1001 COVID, 2020, Asuman Büyükcan Tetik.

 • Information exchange between long-term memory and working memory for adaptive behavior, TÜBİTAK, Eren Günseli.

 • Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yasam Kalitesi Açısından Türkiye'de Kent-Bölgeler, Fuat Keyman.

 • Çocuklarını kaybeden ebeveynlerde iliski kalitesi, olumlu duygular ve yas uyumu, Asuman Büyükcan Tetik.

 • Anksiyete ve depresyonda olasılık yanlılıgının fizyolojik bir dogrulaması, Robert Booth.

 • Study of Economic Impact of ESSN Cash Transfers in Turkey, 2019-2020, Abdurrahman Aydemir.

 • Duyarlılık Değişkenliği ve Ortalama Duyarlılığın Romantik İlişkilerdeki Rolü, TÜBİTAK, 2018-2021, Gül Günaydın.

 • Representations of Trauma, Justice and Reconciliation : A Comparative Exploration Of Research Methodologies in Turkish And Nothern Irish Film Studies And Practices, 2019, Hülya Adak.

 • Uluslararası Sosyal Saha Çalışmaları Programı - 2017 (Social Networks) Toplusal Ağlar 2018 (Dindarlık) Ortak Saha Taraması, 2019, Ersin Kalaycıoğlu.

 • Imperial Queers, Republican Subjects: The Politics of Queer Historiography in Turkey — IQRS’, Horizon 2020, 2019-2021, Hülya Adak.

 • Mothering Un-Belonging : Politics Of Motherhood In The New Turkish Outmigration, 2019-2020, Aslı İkizoğlu Erensü.

 • Towards an objective neural signature of integration processes, 2019-2020, Nihan Alp.

 • Groundwork for a Community-Based Parental Intervention Program for Primary Health and Social Workers in Turkey, 2019, Nebi Sümer.

 • InDivEU: AB'deki Ayrıştırılmış Bütünleşme, Horizon 2020, 2019-2021, Meltem Müftüler Baç.    

 • MAGYC: Göç Yönetimi ve Sığınma Krizi, Horizon 2020, 2018-2022, Meltem Müftüler Baç.

 • Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürme Amaçlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları, Toplumla ve Toplum İçin Bilim, Horizon 2020, 2018-2022, Ayşe Gül Altınay, Zeynep Gülru Göker.

 • EU-IDEA: Etkinlik ve Hesap Verilebilirlik için AB Entegrasyonu ve Farklılaştırması, 2019-2021, Senem Aydın- Düzgit.

 • A General Framework for Matching Problems Using Artificial Intelligence, SU İç Araştırma Projesi, 2018- 2019, Ahmet Alkan, Esra Erdem. 

 • Cins Adımlar Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri Programı, SU İç Araştırma Projesi, 2018- 2019, Ayşe Gül Altınay.            

 • VIADUCT - Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı, 2017-2020, Meltem Müftüler-Baç (koordinatör), Senem Aydın-Düzgit.
 • 18. Yüzyıl Osmanlı Bilgi Üretimi ve Dağılımı: El Yazması Koleksiyonları ve Koleksiyonerler, TÜBİTAK 1001, 2017 - 2020, Tülay Artan.
 • Barış Sürecini Kalıcı Kılmak: Çatısma Sonrası İnsa Sürecinde Toplumsallaşma, TÜBİTAK 1001, 2017 - 2019, Fuat Keyman.
 • Ulaşım ve Sağlık Etkileri Üzerinden Esnek Ekonomik Kümeler Kurmak: Yüksek Hava Kalitesi ve Düşük Karbonlu Kentler için Kent Yapısı, Konum Seçimi ve Ulaşım Bazlı Çözümler, Avrupa Birliği & TÜBİTAK, 2016 - 2019, Eren İnci.
 • The Future of EU-Turkey Relations Mapping Dynamics and Testing Scenarios (FEUTURE), H2020 Societal Challengers, 2016 - 2019, Senem Aydın-Düzgit (PI), Meltem Müftüler-Baç (Advisory Board).
 • İstanbul'da Vatandaşlık Algısının Siyasal Parti Eğilimlerine Göre Analizi, TÜBİTAK 3001, 2016 - 2017, Ayşe Kadıoğlu.
 • Youtube #senkimsin Social Sorumluluk Projesi, 2016, Ayşe Betül Çelik.
 • Exposure to Political Violence and Individual Behavior, European Union, 2015-2022, Arzu Kıbrıs.
 • Doğum Sonrası Deprosyon ve Bellek İlişkisi, TÜBİTAK 3501, 2015-2018, Çağla Aydın.
 • Avrupa Birligi ve Türkiye İlişkisinin Karşılıklı Bağımlılığı: Bölgesel ve Küresel Siyasal Oluşumu ve İşbirliği, TÜBİTAK, 2015-2017, Meltem Müftüler-Baç.
 • Sosyal ve Siyasi Tercihler: Seçmen Davranışı, SU İç Araştırma Projesi, 2015, Ersin Kalaycıoğlu.
 • Gender Forum, SU İç Araştırma Projesi, 2015, Sibel Irzık.
 • Europeanization beyond Europe: European Neighborhood Policy and Regulatory Reforms, TÜBİTAK 2219, September 2015, Işık Özel.
 • Yönlendirilmiş Teknolojik Değişim Altında Optimal Yeniden Dağıtımcı Vergilendirme, TÜBİTAK Kariyer 3501, April 2015, Hakkı Yazıcı.
 • Mağduriyetten Failliğe: Çatışma ve Barışın Cinsiyetlendirilmiş Hallerine Kadın Barışı, Heinrich Boell stiftung, Chrest Foundation, 2015, Ayşe Betül Çelik.
 • Asia Project, Sasakawa Peace Foundation, 2015, Bülent Aras.
 • Barış Süreci ve Toplumsal Mutabakata Toplumsal Cinsiyet Açısından Bakmak, TÜBİTAK 2219, 2014, Ayşe Betül Çelik.
 • Ortaklık Sözleşmeleri Tasarımına Oyun Kuramsal Bir Yaklaşım, TÜBİTAK, July 2014, Özgür Kıbrıs.
 • A Mechanism Design and Cheap Talk Approach to Mediation, H2020 Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship, 2014-2015, Selçuk Özyurt.
 • Arabuluculuğa İktisadi bir Bakış: Mekanizma Tasarımı Yaklaşımı, TÜBİTAK  2219, July 2014, Selçuk Özyurt.
 • İç Çatışmaların Sağlık Personeli Üzerine Etkileri, TÜBİTAK, June 2014, Arzu Kıbrıs.
 • Okul Seçimi Problemine Yeni Bir Çözüm, TÜBİTAK Kariyer 3501, March 2014, Mustafa Oğuz Afacan.
 • Individual Differences in Object Visualization: Cognitive Correlates, Assessment, and Applied Perspectives, EU 7. Framework, Program Marie Curie Career Integration Grants, 2014, Olesya Blazhenkova.
 • History in the Present: Remembering Women, Coming to Terms with Past Violence, Reimagining the Future, Bridging Divides, Chrest Foundation, 2014, Ayşe Gül Altınay.
 • Arap Baharı ve Ortadoğu Projesi, Qatar Diplomatic Academy, 2014, Bülent Aras.
 • Türkiye'nin Barış İnşası ve Sivil Kapasite, Dışişleri Bakanlığı, 2014, Bülent Aras.
 • Dil ve Bellek: Geçmiş ve Gelecek, TÜBİTAK 1002, 2013, Çağla Aydın.
 • CONFTEXT: Automated Textual Recognition and Classification of International Conflict Events, European Union, January 2013, Emre Hatipoğlu.
 • Türkiye’de Firma Verimliliği: Evrimi, Dağılımı ve Faktör Dağılımındaki Etkinsizliklerin Rolü, TÜBİTAK, 2013-2014, İzak Atiyas.  
 • Epistemic Justice: The Production and Distribution of Knowledge as a Matter of Justice, TÜBİTAK Young Researchers Career Development Program, 2012-2015, Faik Kurtulmuş.
 • Intergenerational Social Mobility and Its Determinants in Turkey, TÜBİTAK Research Program, 2012-2015, Hakkı Yazıcı
 • Finansal Kriz Dönemlerinde Farklı Vergi Politikalarının Makroekonomik Etkileri, TÜBİTAK Research Program, 2012 - 2014, İnci Gümüş.
 • International Social Survey Program; Family, Work, and Gender Roles (2012), Nationalism (2013), Citizenship (2014), TÜBİTAK Participation Program for International Projects 1011,  2012-2014, Ersin Kalaycıoğlu.
 • Gender Differences in Education in Turkey: Primary and Lower Secondary School Period and High School Transition, TÜBİTAK Research Program, 2012-2015, Abdurrahman Aydemir.
 • Households and the Welfare State, Tübitak Career Program, 2012-2014, Remzi Kaygusuz.
 • Advantages and Disadvantages of Building Reputation and Trust in Commercial Relations, Tübitak Career Program, 2012-2014, Selçuk Özyurt.
 • MAXCAP: Maximizing Europe’s Integration Capacity: Lessons and Prospects for Enlargement, European Commission’s FP7 SSH Cooperation Program, 2012, Meltem Müftüler-Baç.
 • Science and Religion: Religiosity of Scientists in Turkey, SU İç Araştırma Projesi, 2012, Çağla Aydın, Faik Kurtulmuş and Ateş Altınordu.
 • Identifying Policy Opinion Shapers and Trends in Turkey, SU İç Araştırma Projesi, 2012, Brooke Luetgert, Emre Hatipoğlu and Yücel Saygın.
 • Beyond Europeanization: An Anthropological Inquiry into the (Re)regulation of the Migration and Refugee Regime in Turkey”, TÜBA, 2011-2014, Ayşe Parla.
 • A Comparative Perspective on Parliamentary Legislative Activity and Bureaucratic Delegation (CPAD), Marie Curie Reintegration Grant, 2011-2013, Brooke Luetgert.
 • Barışı Hayal Etmek: Kadın Milletvekillerinin Türkiye'nin Kürt Meselesi Algıları, International Peace Research Foundation, 2011-2012, Ayşe Betül Çelik.
 • Sabancı University Centre for Excellence in European Studies-SUCEES, EC Lifelong Learning, Jean Monnet Centre of Excellence, 2011, Meltem Müftüler-Baç.
 • TRANSWORLD: Redefining the Transatlantic Relationship and Its Role in Shaping Global Governance, European Commission’s FP7 SSH Cooperation Program, 2011, Meltem Müftüler-Baç.
 • The Effects of Foreign Currency Borrowing and Real Exchange Rates on Macroeconomic Fluctuations in Developing Countries, TÜBİTAK Research Program, 2011, İnci Gümüş.
 • The Economic Analysis Garage and Curbside Parking in Downtown Areas, TÜBİTAK Research Program, 2011, Eren İnci.
 • LISBOAN: Linking Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Network, European Commission, 2010, Meltem Müftüler-Baç.
 • Motivating Parents to Invest in Children, Marie Curie Reintegration Grant, 2010-2013, Hakkı Yazıcı.
 • Sustainable Peace Building, European Union 7. Framework Program Marie Curie ITN, 2010-2014, Ayşe Betül Çelik.
 • Reputation and Market Microstructure, Marie Curie Reintegration Grant, 2010-2014, Selçuk Özyurt.
 • Partisan Ties that matter? Exploring the advantages of national incumbency for local governments, Marie Curie Reintegration Grant, 2010-2013, Özge Kemahlıoğlu.
 • The Effect of Bankruptcy Rules on Investment Behaviour and Investor Welfare, TÜBİTAK Research Program, 2010-2011, Özgür Kıbrıs.
 • The Impact of Integration Policies on Immigrant Outcomes: Cross-country Evidence from EU, European Union 7. Framework Program Marie Curie IRG, 2010-2013, Abdurrahman Aydemir.
 • Regulation in Economic Governance, TÜBİTAK Research Program, 2009-2010, Işık Özel.
 • Jean Monnet Activities II External Grants, European Commission, 2009-2010, Bahri Yılmaz.
 • ELECDEM, European Union 7. Framework Program Marie Curie ITM, 2009-2012, Ali Çarkoğlu.
 • Adult and Non Formal Education for the Support of Reconciliation Process between Armenia & Turkey, DVV International, 2009-2010, Leyla Neyzi.
 • A New Re-integration Model Based on Employment, Lodgement and Legalization Processes of Irregular Emigrants from Bulgaria to Turkey post-1990, TÜBİTAK Career Program, 2009-2012, Ayşe Parla.
 • International Social Field Work Program 2008-Religiosity, 2009-Social Inequality, 2010-Environment, TÜBİTAK Research, 2008-2011, Ersin Kalaycıoğlu.
 • Liberal international relations and Instruments of Foreign Policy : An Integrative Approach, TÜBİTAK Research Program, 2008-2010, Nimet Beriker.
 • Turkish French Artists: A New Cultural Perspective, TÜBİTAK Research Program, 2008-2010, Annedith Schneider.
 • The European Union: The Politics of Integration, Jean Monnet Module, 2008-2011, Meltem Müftüler Baç.
 • Analysis of Competition Board Decisions: From a Law and Economic Perspective, TÜBİTAK Research Program, 2008-2010, İzak Atiyas, Toker Doğanoğlu, Fırat İnceoğlu.
 • Distribution of Wealth in the Ottoman Empire (16th-19th centuries), TÜBİTAK Research Program, 2008-2011, Hülya Canbakal.
 • The Effect of the Exchange Rate Policy on Sovereign Default Risk in Developing Countries, TÜBİTAK Career Program, 2008-2010, İnci Gümüş.
 • Economic Outcomes of the first and second Generation Turkish Immigrants in Europe: Cross Country and Across Time Variations, TÜBİTAK Research Program, 2008-2011, Abdurrahman Aydemir.
 • United Nations Gender Studies Project, United Nations Population Fund (UNFPA), 2007-2009, Hülya Adak.
 • Diversity and the European Public Sphere: Towards a Citizens' Europe (EUROSPHERE), European Union 6. Framework Program IP, 2007-2012, Ayşe Öncü, Ahmet Öncü.
 • Forms of Organization Among New Migrants: A Comparative Analysis of Bulgarian Turks, Iraqi Turkmens and Moldavians in Turkey, TÜBİTAK Research Program, 2006-2008, Ayşe Parla.
 • The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean Partnership, European Union 6. Framework Program STREP, 2006-2009, Bahri Yılmaz.
 • RECON: Reconstructing Democracy in Europe, European Union 6. Framework Program IP, 2006-2011, Meltem Müftüler Baç.
 • A Study Proposal on the Relationship Between Subjective Well-Being, Religiosity and Perceived Health, TÜBİTAK, 2006-2009, Ali Çarkoğlu.
 • Redefining “Women’s Place” in Eastern and Southeastern Anatolia: The Case of KAMER, TÜBİTAK, 2006-2009, Ayşe Gül Altınay.
 • Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kürtlerin Geri Dönüşü ve Çatışma-Sonrası Yerlerin Yeniden İnşaası, Koç Üniversitesi Göç Çalışmaları Merkezi, 2006, Ayşe Betül Çelik.
 • World Bank OECD Project, World Bank, 2003-2004, İzak Atiyas.
 • History Course Book, 2001-2006, Halil Berktay.
 • History of Istanbul According to Ottoman Court Records - Halil İnacık Project, Pacard, 2000-2006
 • Shared History / Graz Process, Theseloniki, 2000-2005, Halil Berktay.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun